District Dornbirn

Swipe

DornbirnOpgravingen hebben aangetoond dat in de omgeving van Dornbirn (437 m) reeds eeuwen voor het begin van onze jaartelling mensen gewoond moeten hebben. Bij de aanleg van de Achmühler Brücke in 1971 werden scherven gevonden die afkomstig zijn uit de periode tussen 3000 en 1800 jaar v.Chr., de oudste vondsten die ooit in bewoond gebied in deze omgeving werden gedaan. De oudste bewoners waar meer over bekend is geworden waren de Alemannen die de stad Dorabira noemden. Maar de naam van de stad heeft een heel andere en onverwachte achtergrond. Birn is de Duitse benaming voor peer en in het stadswapen van Dornbirn kun je ook een perenboom met vruchten terugvinden. De naam komt echter van Torrinpuirron ('Nederzetting (of hof) van Torro'), waarbij Dorn een verbastering moet zijn geweest van Torro. Wie of wat Torro precies was is nooit achterhaald, mogelijk een edelman uit St. Gallen (Zwitserland).


In de grootste stad van Vorarlberg wordt elk jaar een belangrijke beurs gehouden. Niet zo vreemd als je bedenkt dat handel en industrie deze stad vormden. Je vindt de Messehalle in de Markt Strasse, evenals het natuurkundig museum: Vorarlberger Naturschau. In het museum kun je kennisnemen op welke manier de natuur het landschap vormde, maar ook van de manieren waarop de mens dit weer gemakkelijk (en veel sneller) zou kunnen misvormen. Verder is er natuurlijk uitgebreide informatie over alles wat met de flora en fauna van de provincie te maken heeft. 


Als je goed ter been bent en je hebt het juiste schoeisel, maak dan eens een wandeling door de Rappenlochschlucht. Het voert de Dornbiner Ache naar de stad en de kloof is zo smal dat de zon er nauwelijks binnendringt. Het is dan ook een hele toer om via de uitgehouwen treden en de aangebrachte vlonders de schlucht te bedwingen, maar wel spectaculair.


In het Rolls-Roycemuseum is een vijftigtal auto’s te bewonderen van dit legendarische merk. Historisch gezien zou je het in Groot-Brittannië verwachten, want wat doet de auto de koningin-moeder helemaal in Dornbirn? Gelukkig doen de werkplaatsen waar de voertuigen worden gerestaureerd en de tot het museum behorende pub, Brits aan. Er zijn enkele Rolls-Royces te huur.....mét chauffeur. District Dornbirn

10 prachtige bestemmingen in Dornbirn
 en Tirol en Vorarlberg