Beijing

Swipe

Ming-graven

De graven van 13 keizers en hun gemalinnen liggen verspreid in een prachtig dal 45 km ten noordwesten van Beijing. Alle Ming-keizers op drie na liggen hier begraven. De eerste Ming-keizer ligt in Nanjing, de plaats van het graf van de tweede keizer is onbekend, aangezien hij door een oom van de troon werd gestoten, en een derde keizer werd als onwettig beschouwd en moest het zonder de eer van een keizerlijk graf stellen.

De plaats van de Ming-graven (shísïn líng) werd door fengshui-meesters als keizerlijke begraafplaats uitgekozen na een zorgvuldige inspectie van het omringende land in opdracht van de onvermoeibare keizer Yongle, die ook de Verboden Stad en de Tempel van de Hemel liet bouwen. Eenmaal per jaar kwam de regerende keizer hierheen om extravagante rituelen voor zijn voorouders te volbrengen om hun geesten te verzoenen.

Voor de historiebewuste en familiegerichte Chinezen was eerbied voor de ouders van eminent belang – gebrek aan respect jegens je vader was een halsmisdaad. Verankerd door confuciaanse waarden en het geloof dat voorouders bij tijd en wijle een teken van eerbied vereisen, om hen ervan te weerhouden problemen te veroorzaken in de wereld van de levenden, werd voorouderverering een van de centrale principes van de Chinese religieuze praktijk.

De Ming-graven zijn een voorbeeld van het belang dat aan het tonen van eerbied voor de ouders gehecht wordt, en van de eigendunk van de keizers, waarvan velen met de bouw van hun graf begonnen zodra ze de troon bestegen, waarna de bouw pas eindigde als ze naar hun laatste rustplaats gingen.

De Gedenkboog (páifïng), gebouwd in 1540, markeert de toegang tot het dal. Met zijn hoogte van 12 m, breedte van 31 m en zijn zes fijn behouwen bogen is dit de eerste aanwijzing dat er geen kosten gespaard werden als de keizers hun laatste ego-monumenten bouwden. Verder het pad af komt men bij de Grote Rode Poort (dà hóngmén), die in 1426 gebouwd werd. Op dit punt moesten alle bezoekers van hun paard en uit hun rijtuig stappen en de rest van de weg te voet afleggen. Verderop, achter deze poort, bevindt zich een Stèle-paviljoen (bêi tíng), dat door vier grote versierde zuilen wordt gesteund. Binnen in dit paviljoen staat China’s grootste stèle, met daarin gegrift de namen van vroegere Ming-keizers. Deze prachtig bewerkte stèle werd in 1435 voltooid en wordt ondersteund door mythische schildpadden, een symbool van een lang leven.

Voorbij het paviljoen is de mythische Heilige Weg (shéndào). Het pad wordt omzoomd door dieren en mythische monsters zoals de qilin (qílín) met gehoornde koppen en geschubde lijven, opzichters van wijsheid, en de xiezhi (xièzhì) met de kop van een leeuw en het lichaam van een paard, opzichters van gerechtigheid. Er staan ook twaalf standbeelden van militaire, burgerlijke en keizerlijke beambten, die de keizer in het hiernamaals dienen.

Van de 13 graven zijn er twee voor bezichtiging geopend, Changling (chánglíng) en Dingling (dìnglíng). De graven werden gebouwd met symboliek in gedachten. Vóór de graven liggen rechthoekige binnenhoven die de aarde voorstellen, dit is waar de bovengrondse gebouwen zijn en in deze gebouwen werden de herdenkingsrituelen volbracht. Achter de binnenhoven liggen de ronde grafheuvels die de hemel symboliseren.

Het Dingling-graf is de graftombe van keizer Wanli, de 13e Ming-keizer, die 48 jaar regeerde tot aan zijn dood in 1620. Twee van zijn keizerinnen zijn hier ook samen met hem begraven. 600.000 arbeiders hadden zes jaar lang werk aan de voltooiing van dit buitengewoon goed gebouwde graf. De opgraving van de tombe vond plaats van 1956 tot 1958, de ontdekking van de ondergrondse grafkamer was een kwestie van puur geluk doordat archeologen een stenen plaat vonden die door de oorspronkelijke bouwers was achtergelaten. De stenen plaat bevatte instructies hoe men het graf kon vinden – dit was nodig als het graf weer moest worden geopend om er de keizer in bij te zetten. Het openen van de grafdeuren was ook buitengewoon moeilijk, de ontwerpers hadden een ingenieus sluitingsmechanisme vervaardigd dat de deuren achter hen sloot. Rondom het Dingling-graf zijn tentoonstellingshallen waar diverse voorwerpen zijn uitgestald die in het graf gevonden zijn; de ondergrondse grafkamer zelf is ook toegankelijk voor het publiek.

In het Changling-graf liggen keizer Yongle en zijn keizerin begraven. Dit graf was het eerste en het grootste van de Ming-graven. De bouw van het in 1427 voltooide complex nam 28 jaar in beslag. Het exquis gebouwde graf omvat een van de grootste hallen van China. Dankzij de imposante zuilen en architectuur, langs dezelfde lijnen als die van de grootse Verboden Stad, werpen de bovengrondse gedeelten van dit graf de lange schaduw van de keizer ook in zijn dood nog over het nageslacht.

Adres: Changping District
Openingstijden: 8:00 tot 18:00 uur, hoogseizoen; 8:30 tot 17:00 uur, laagseizoen
Prijs: ¥ 30 hoogseizoen, ¥ 20 laagseizoen voor de Heilige Weg, ¥ 60 hoogseizoen, ¥ 40 laagseizoen voor het Dingling-graf, ¥ 45 hoogseizoen, ¥ 30 laagseizoen voor het Changling-graf

Hotel Royal Dragon

Pal aan de Turkse kust is een klein stukje China te vinden; namelijk in het luxe Hotel Royal Dragon. Dit vijfsterrenresort is...

v.a. 509.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Ming-graven en China