Bjelovar-Bilogora

Swipe

Veliko Trojstvo

Voor sommige mensen is het dorp een soort bedevaartplaats. Veliko Trojstvo kreeg op twee manieren bekendheid. Tijdens een militair oproer in 1755 doodden de soldaten hun officieren en begroeven ze bij de parochiekerk uit 1779. De oprichter en leider van de communistische partij Josip Broz (Tito) werkte er gedurende enige tijd in een lokale werkplaats.

De bevolking heeft het Tito lange tijd kwalijk genomen dat hij, nadat hij president geworden was van de republiek Joegoslavië, het dorp nooit meer heeft bezocht. Na zijn dood probeerde men Veliko Trojstvo bekendheid te geven vanwege het feit dat hij er ooit ingezetene van was. Dat lukte slechts zeer ten dele.

In de omgeving wordt olie en gas gewonnen.

10 prachtige bestemmingen in Veliko Trojstvo en Kroatië