Boven-Galilea

Swipe

Hazor

Op een afstand van 1 km van de kibboets Ayelet Ha Shahar, langs de weg die Tiberias met Metulla verbindt, ligt het opgravingsgebied Tel Hazor. Op de Amarna-kleitabletten uit de 14e eeuw v. Chr. en in Assyrische teksten staat de stad vermeld als een van de belangrijkste en grootste Kanaänitische steden. Men maakte er een van de machtigste vestingen van Kanaän van: ‘Op zijn terugtocht veroverde Jozua Hasor en de koning onthoofde hij. Hasor was vroeger de belangrijkste van al die koninkrijken’ (Joz. 11:10). Ook andere teksten in het Oude Testament getuigen van de grootte en macht van de stad: ‘Na de dood van Ehud deden de Israëlieten opnieuw wat in strijd was met de wil van de Heer. Daarom leverde Hij hen over aan Jabin, koning van Kanaän, die regeerde in Hasor; zijn legeraanvoerder heette Sisera en woonde in Charoset-Haggojim. Jabin had 900 ijzeren strijdwagens en met ijzeren vuist heerste hij over de Israëlieten, twintig jaar lang. Toen schreeuwden zij het uit tot de Heer’ (Recht. 4:1-3).

Ook koning Salomo (971-932 v. Chr.) plaatste in deze stad zijn strijdwagens en maakte er een militaire standplaats van. Hij liet nieuwe muren rondom de stad bouwen en hij versterkte bestaande poorten en muren. De stad telde in die tijd 40.000 inwoners. In 732 v. Chr. veroverde koning Tiglat Pileser III Hasor. De stad werd in brand gestoken en de inwoners werden in slavernij naar Assyrië afgevoerd.

De opgravingen werden in 1928 gestart door prof. John Garstang in opdracht van de universiteit van Liverpool. Tussen 1955 en 1969 werden de opgravingen voortgezet door de luitenant-generaal en archeoloog Yigal Yadin. In totaal werden in de 40 m hoge ‘tel’ 21 woonlagen blootgelegd en onderzocht. De heuveltop heeft een oppervlak van 600 bij 200 m en is onder te verdelen in een bovenstad en een benedenstad.

Het opgravingsgebied

Het opgravingsterrein is verdeeld in verschillende secties. De belangrijkste bezienswaardigheden staan in de secties A, B, H en L. Overal staan de resten van versterkte muren, huizen, stallen en silo’s. In sectie A staat het bekende pijlergebouw van Achab (9e eeuw v. Chr.), volgens sommigen vertegenwoordigt het pijlergebouw de resten van zijn paleis, maar het is waarschijnlijker dat het hier een voormalig magazijn betreft. In sectie B staat de citadel. In sectie H kunt u de overblijfselen van een 14e-eeuwse Kanaänitische tempel bezichtigen. Op het tempelterrein heeft men een groot aantal belangwekkende voorwerpen gevonden; een aantal bodemvondsten zijn naar het Israëlmuseum in Jeruzalem gebracht, andere vondsten kunt u in het nabijgelegen Hazormuseum vinden. In sectie L heeft men het waterleidingsysteem van koning Achab blootgelegd. Via een 38 m diepe schacht kwam men bij een 25 m lange tunnel die uitmondde bij een waterbekken. Dit bassin lag onder de waterspiegel en lag dus nimmer droog. Op deze wijze waren de bewoners van de vesting verzekerd van water. Brede stenen traptreden verbonden de vesting met de bodem van de schacht; over deze oorspronkelijke traptredenheeft men een nieuwe trap aangelegd, zodat ook huidige bezoekers in de diepe schacht kunnen afdalen.

Tegenover de opgravingsheuvel, in de kibboets Ayelet Ha Shahar, staat het bezienswaardige Hazarmuseum (geopend: zondag t/m donderdag van 8.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur).

Boven-Galilea

10 prachtige bestemmingen in Hazor en Israël