Centraal-Bohemen

Swipe

Konopiště

Kasteel Konopište wordt door bossen en zacht glooiende velden omgeven. Het comfortabele slot heeft de plaats ingenomen van een vrijwel onneembare vesting uit de dertiende eeuw. In die tijd behoorde de burcht tot de bezittingen van de familie Šternberk. Deze adellijke familie koos in de hussietenoorlogen de kant van de katholieken. Toen het hoofd van de familie tijdens een veldslag het leven liet, schaarde zijn weduwe zich aan de zijde van de tegenpartij, in de hoop het landgoed te kunnen behouden.

De burcht heeft lange tijd zijn robuuste aanzien behouden. In 1600 brandde het gebouw echter grotendeels af. De kosten van de herstelwerkzaamheden waren zo hoog dat de eigenaar het slot moest verkopen. Ook latere bewoners hebben het kasteel uit geldgebrek van de hand moeten doen. De onderhoudskosten voor het immense bouwwerk waren namelijk niet gering. In de loop van de eeuwen werd het uiterlijk van de burcht regelmatig aan de heersende smaak aangepast. De bezitters beperkten zich echter vaak grotendeels tot de binnenkant.

In 1887 kocht aartshertog Franz Ferdinand d’Este het landgoed. Door de zelfmoord van zijn neef Rudolf, de Oostenrijkse kroonprins (bekend van het Mayerlingdrama, waarbij Rudolf in 1889 zijn geliefde vermoordde voordat hij de hand aan zichzelf sloeg) en de dood van zijn vader werd Franz Ferdinand de opvolger van de Oostenrijks-Hongaarse troon. Hij heeft de troon van de dubbelmonarchie echter nooit bestegen. Voordat het zover was, werd hij in 1914 tezamen met zijn gemalin Sophie te Sarajewo door de Servische patriot Gavrilo Princip vermoord. Deze gebeurtenis gaf de aanzet tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Franz Ferdinand heeft het kasteel grondig laten verbouwen tot een gerieflijke zomerresidentie. Hij heeft zelfs plannen gehad het buiten tot zijn permanente verblijfplaats te maken en regeringsgebouwen bij het kasteel te laten neerzetten.

Het enige overblijfsel van de oorspronkelijke burcht is de ronde wachttoren. Deze toren wordt Václavka genoemd naar koning Wenceslas IV (Václav), die aan het einde van de veertiende eeuw enige tijd in de toren gevangen heeft gezeten.

In het slot getuigt het weelderige interieur van de luxe levensstijl van de aartshertog en van zijn verzamelwoede. Zijn grootste passie was het verzamelen van de enorme hoeveelheid jachttrofeeën, die nu de muren bedekken. Een groot aantal van deze trofeeën is door hem zelf buitgemaakt. Niet dat zijn jagerstalent zo bijzonder was, hij liet het wild naar een open plek drijven, zodat hij alleen nog de trekker hoefde over te halen. De ruim 4500 kostbare wapens uit de periode tussen de zestiende en negentiende eeuw vormen een verlengstuk van deze collectie. Uitzonderlijk is zeker de verzameling objecten waarop Sint-Joris verwoede pogingen doet de draak te verslaan. Niet alleen schilderijen dragen zijn beeltenis, maar ook op reliëfs, vazen, beelden, spiegels en borden zijn de heldendaden van de heilige te zien. Franz Ferdinand had eens bij koning George V van Engeland een dergelijke collectie gezien. Zijn verzamelwoede kwam voort uit en werd gevoed door rivaliteit, hij wilde de Engelse koning overtroeven. Het resultaat heeft hij in zo’n twintig jaar vergaard. De collectie bevindt zich in een aparte ruimte, aan de zijkant van het slot. Konopište wordt omgeven door een uitgestrekt park. Franz Ferdinand heeft duidelijk zijn stempel op dit park gedrukt. Hij bepaalde niet alleen welke bomen en planten in het park een plaats zouden vinden, maar tevens de plek waar ze precies zouden komen te staan. De beelden die het park een extra dimensie geven zijn uit Italië geïmporteerd.

Praktische informatie: http://www.zamek-konopiste.cz/

Het kasteel staat vlak bij Benešov. In het dorp staat ook het Jawa motormuseum. Het vertelt het verhaal van de Jawa motoren en de succesverhalen van Tsjechische motorracers. Het motormuseum in het een paar kilometer westelijker gelegen Netvorice bezit naast motoren ook auto’s, tractoren en andere technische zaken.

10 prachtige bestemmingen in Konopiště en Tsjechië