Centraal-Bohemen

Swipe

Stará Boleslav

Bij de kerk van Stará Boleslav werd koning Wenceslas I in 929 door zijn broer Boleslav vermoord. De Tsjechische edelen hadden Boleslav tot deze daad aangezet. Zij keurden Wenceslas’ inzet voor de verbreiding van het christelijke geloof hartgrondig af en maakten daar zo een einde aan. Na zijn dood werd Wenceslas door de katholieken heilig verklaard. In het altaar van de Maria-Hemelvaartkerk bevindt zich het zes-de-eeuwse ‘Palladium Bohemiae’ (het schild van Bohemen). Volgens de legende heeft de heilige Wenceslas dit vergulde reliëf van Maria met Kind in bezit gehad. Om die reden, en vanwege de gewelddadige dood van Wenceslas is Stará Boleslav een bedevaarts-oord geworden. De moord op Wenceslas is intussen legendarisch geworden. Boleslav had zijn broer op zijn kasteel uitgenodigd om de geboorte van zijn zoon te vieren. De eerste avond werd een uitbundig eet- en drinkfestijn gehouden. Gedurende die avond verwonderde Wenceslas zich erover dat alle mannelijke gasten een dolk onder hun tenue verborgen hielden. Hij werd gewaarschuwd voor het misdadige plan van zijn broer, maar hij legde deze waarschuwing naast zich neer, omdat hij dacht dat het wel niet zo’n vaart zou lopen. Bovendien hechtte hij geen waarde aan het aardse bestaan. De volgende dag werd hij bij de kerk door zijn broer en diens handlangers opgewacht. Bij de eerste houw van Boleslavs zwaard moest alleen Wenceslas’ oor eraan geloven. Wenceslas overmeesterde zijn broer, maar doodde hem niet omdat hij niet tegen Gods gebod wilde zondigen. Hij verzocht zijn broer zelfs het karwei af te maken. Terwijl Wenceslas stierf hield hij de deurklink van de kerk vast, als teken van verbondenheid met God. De legende verhaalt verder dat het oor weer aan het dode lichaam werd genaaid en onzichtbaar vastgroeide. Dit wonder bevestigde nogmaals de heiligheid van Wenceslas.

10 prachtige bestemmingen in Stará Boleslav en Tsjechië