Cher

Swipe

Bourges

Het middeleeuwse deel van de stad Bourges ligt op een heuvel bij de samenvloeiing van de rivieren de Auron en de Yevre, vandaar dat men dit deel Haut-Bourges noemt. De nieuwe stad ligt onder aan de heuvel en staat bekend als Bas-Bourges. De plek waarop de stad ligt was echter al veel langer bewoond, mede dankzij de gunstige ligging op de kalkstenen heuvel. Men heeft onder andere gebruiksvoorwerpen gevonden die stammen uit de ijzer- en bronstijd. De eerste stedelijke ontwikkelingen stammen uit de Gallo-Romeinse tijd (20 v.Chr.-3de eeuw n.Chr.). Niet veel later begon men met het aanleggen van versterkingen, waaronder een stevige muur. Deze verdedigingswerken werden tot in de 10de eeuw gebouwd. In de 12de eeuw voegde de stad zich bij het koninkrijk Frankrijk en bouwde men een tweede omwalling, ongeveer op de plaats waar nu de Boulevards van de stad liggen.

In het Toeristen-informatiekantoor van Bourges (76.000 inwoners) is een permanente overzichtstentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de stad.

Kathedraal Saint-Étienne

De meest bezochte bezienswaardigheid is de gotische kathedraal Saint-Étienne. De kathedraal werd in 1324 ingewijd, nadat men met tussenpozen 139 jaar aan het gebedshuis gewerkt had. Het gebouw staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

De 55 m brede voorgevel van de kathedraal Saint-Étienne bezit twee ongelijke torens en vijf rijkbewerkte portalen: honderden engelen, heiligen en duivels kijken op de gelovigen neer. In een tijd dat weinigen konden lezen werden de gelovigen door middel van beeldhouwwerk onderwezen. De beelden in de onderste nissen zijn verdwenen tijdens de Godsdienstoorlogen, anderen zijn onthoofd. Het hoofdportaal stelt het Laatste Oordeel voor en is een meesterwerk van 13de-eeuwse gotische beeldhouwkunst. De weegschaal weegt het gedrag van de mensen nadat hun leven is geëindigd. Slaat de weegschaal door naar het goede, dan is de hemel uw deel (links); slaat hij echter door naar het kwade, dan wacht u de hel (rechts).

Lucht- en steunbogen houden de kathedraal op zijn plaats. Het interieur van het vijfschepige godshuis is hoog en rank met op de vloer honderden rieten stoelen. In het middenschip pronken koperen kroonluchters. Zij doen alleen tijdens de avonduren dienst, want overdag wordt het gebouw verlicht door de vele ranke ramen op ieder niveau van het gebedshuis. De vele kapellen in de nissen bevatten Vlaamse wandkleden, eeuwenoude beelden en schilderijen.

Achter in het gebedshuis staat een 15de-eeuwse houten klok die ieder half uur slaat. Zondags en dinsdags zijn er in de kathedraal orgelconcerten.

Het witmarmeren standbeeld bij de doopvont stelt Marechal de Montigny voor en werd omstreeks 1619 gemaakt, zoals blijkt uit het bovenstaande gebrandschilderde raam. Hierop staat hij afgebeeld met zijn vrouw.

Tijdens restauratiewerkzaamheden in de Du Breuilkapel (links in de kerk) vond men een prachtige wandschildering van Jezus aan het kruis. Bijzonder is het zeegezicht in de verte. De schildering werd waarschijnlijk in 1475 gemaakt. 13de-eeuwse gebrandschilderde ramen vindt u rond de kooromgang; zij zijn prachtig van kleur met veel rood en blauw. Zij behoren tot de best bewaarde glas-in-loodramen uit die tijd.

In het linker deel van de kooromgang staat een vergulde, houten reliekschrijn met de schedel en botten van Sainte-Jehanne, koningin van Frankrijk en hertogin van Berry. Aan de andere zijde van de kooromgang staat de reliekschrijn van Saint Ursin, een missionaris uit de 3de eeuw. De 12de-eeuwse crypte van het gebedshuis heeft romaanse en gotische stijlkenmerken. Tussen zes zware zuilen die het gewelf van de crypte ondersteunen staan de witmarmeren resten van het grafmonument van Jean de Berry.

Kathedraal geopend: dgls. 8-18.30 u. ('s winters tot 18 u.).

Crypte geopend: dgls. 14-18 u. Rondleidingen: ma.-za. 9-15 u. ieder heel uur en 15.30, 16.30 en 17.30 u; zo. 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30 u. Vlakbij de kathedraal ligt de zogenoemde tuin van de aartsbisschop met vier fraaie bronzen vazen die de jaargetijden uitbeelden. Het is de plek om de kathedraal te fotograferen.

Ten noorden van de kathedraal staat de Orange des Dîmes, een typisch voorbeeld van 13de-eeuwse architectuur (hoek Rue Molière). Niet ver hier vandaan start de Promenade des Remparts, een wandeling langs de resten van de Remparts, de Gallo-Romeinse muren. Een bruin bord geeft het beginpunt aan van de wandeling langs de muur en de oude torens.

Jacques Coeur

Een naam die overal in Bourges en de Berry opduikt is de naam van de schatkistbewaarder van Karel VII: Jacques Coeur (1395-1456). Hij introduceerde met de bouw van zijn paleis de renaissance in Frankrijk, een bouwstijl die tot op dat moment alleen in Italië werd toegepast. In zijn vaandel stonden de woorden: A vaillans coeurs riens impossible (met een moedig hart is niets onmogelijk). De toespeling op zijn eigen naam duidt niet op bescheidenheid. Hij was een rijk en geslaagd zakenman met veel contacten in het Midden-Oosten, vandaar dat Karel VII hem benoemde tot zijn schatkistbewaarder. In 1451 werd hij verbannen en ging hij voor de paus werken. Tijdens de negende kruistocht overleed hij aan een ziekte.

Straten

Langs de Rue Hôtel de l'Allemant staan nog veel woningen uit de renaissance overeind. Tegenover nr. 2 vindt u het Hôtel de l'Allemant, tegenwoordig een museum met aardewerk, Franse en Vlaamse schilderijen, wandtapijten en gebruiksvoorwerpen uit de renaissance.

Musée des Arts Decorative geopend: di.-za. 10-12 u. en 14-18 u.; zo. 14-18 u. De straat mondt uit in de aantrekkelijke Rue Coursalon, die op zijn beurt uitmondt bij de Rue Bourbonnaux en het gezellige Place Gordain (terrasjes). Langs de Rue Bourbonnaux staan 15de- en 16de-eeuwse huizen. Bijzonder is het Maison Très Flutes (het huis van de drie fluiten), gelegen op de hoek Rue Bourbonnaux/Rue Joyeuse. Op de hoek met de Rue Minebau vindt u een middeleeuwse woning.

Museum Estève

Het museum Estève is gevestigd in het Hôtel des Echevins en heeft in de toren schijnvensters met gebeeldhouwde figuren die uit de ramen staren. In het museum hangen schilderijen van Maurice Estève.

Museum  Estève geopend: di.-za. 10-12 u. en 14-18 u.; zo. 14-18 u.

Paleis Jacques Coeur

Gelijksoortige schijnvensters vindt u op de buitenzijde van de toren van het Paleis van Jacques Coeur. De kleine hoofden onder de ramen zijn afbeeldingen van personen die Jacques Coeur op zijn verre reizen ontmoette. Het gebouw is het eerste voorbeeld van flamboyante gotiek in Frankrijk. Het paleis is te bezichtigen en bevat een centrale binnenplaats met een bogengaanderij, rijk bewerkte trappen, 15de-eeuwse wandtapijten en een kapel. De meubels zijn niet van Jacques Coeur, maar werden later verzameld.

Paleis Jacques Coeur geopend: dgls. 9-11.10 u. en 14-16.10 u (palmzondag-31 okt. tot 17.10 u.).

Aan de Rue d'Annon staat het geboortehuis van Jacques Coeur (1400-1456). Het is een goed voorbeeld van middeleeuwse vakwerkbouw. Tegenwoordig herbergt het gebouw de Pub Jacques Coeur.

Museum van de Berry

Aan de Rue des Arènes 4-6 staat het 16de-eeuwse Hôtel Cujas, met binnen haar muren het Musée du Berry. In het museum staan kunstvoorwerpen uit de Berry van de gallo-Romeinse tijd tot en met de 19de eeuw.

Museum van Berry geopend: di.-za. 10-12 u. en 14-18 u.; zo. 14-18 u.

Toeristen-informatiekantoor: #Rue Victor Hugo 21 (omgeving kathedraal). #Comité Départemental du Tourisme du Cher, Rue de Séraucourt 5.

Parkeren: U kunt gratis parkeren langs de Rue de Séraucourt.

Rondleiding: Iedere dinsdag om 10 u. organiseert het toeristen-informatiekantoor een rondwandeling door de oude stad. Vertrekpunt: toeristen-informatiekantoor. Postkantoor: Poste Principal, Rue Moyenne; geopend: ma.-vr. 8-19 u., za. 8-12 u.

10 prachtige bestemmingen in Bourges en Dordogne en Lot