De Golanhoogvlakte

Swipe

Banias

Op een afstand van 13 km ten oosten van Kiryat Shemona ligt Banias, een van de drie bronnen van de rivier de Jordaan. Het fraai gelegen brongebied heeft door de geschiedenis heen een grote aantrekkingskracht gehad op religieuze groepen. In een scheur onder een grote grot ontspringt de Nahr Banias, op 329 m boven zeeniveau. Hier werd de god Baäl vereerd. De Grieken verwijderden deze god uit de grot en vereerden hier hun god Pan die bekend stond als de god van de natuur en de schaapherders. De beelden van Pan stonden in de nissen die u nu nog kunt zien. In de wanden van de nissen zijn Griekse teksten gegraveerd. De huidige naam Banias is een Arabische verbastering van de naam Paneas (Pan). Filippus, de zoon van Herodes de Grote, bouwde er een marmeren Augustustempel waar men goddelijke eer bewees aan de keizer (ceasar) van Rome; hij noemde de stad Caesarea Filippi. Boven de toegangspoort van de tempel prijkte het opschrift: ‘Aan de Romeinse keizer, de zoon van God’.

Op deze zelfde plek sprak Petrus zijn vertrouwen in Jezus uit: ‘Jezus trok nu met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus. Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Zij antwoordden Hem: Johannes de Doper, anderen zeggen Elia en weer anderen, dat Gij een van de profeten zijt. Daarop stelde Hij hun de vraag: Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben? Petrus antwoordde: Gij zijt de Christus’ (Marc. 8:27-29).

Tijdens de regeerperiode van keizer Nero kreeg de stad de naam Neronis; tijdens de Byzantijnse overheersing zetelde hier een bisschop. In de 7e eeuw oefenden de Arabieren hier de macht uit; gevolgd door de kruisvaarders. Na de 12e eeuw vervielen de gebouwen tot puin en bleef er weinig tot niets van het stadje over. In 1967 veroverde het Israëlische leger het dorpje.

Het koude water van de bron valt trapsgewijs naar beneden. Oorspronkelijk komt het water van de berg Hermon. De gesmolten sneeuw verdwijnt deels in de bergbodem en komt onder andere bij Banias weer te voorschijn. Dit verklaart de lage temperatuur van het water en het geringe zoutgehalte. De fraaie bron, de kalkstenen wanden en de aantrekkelijke omgeving zijn er verantwoordelijk voor dat de plek dagelijks door honderden druzen en Israëliërs wordt bezocht. De druzen komen voornamelijk om het heiligdom van sjeik El-Khadr te bezoeken; sjeik El-Khadr was een vooraanstaande druzische heilige. Het heiligdom staat schuin boven de grot.

De waterval Banias

Op een afstand van ongeveer 1 km van het brongebied kunt u de waterval Banias bewonderen, een aangename wandeling brengt u bij de uit twee trappen bestaande waterval.

Het kasteel Nimrod

Via een 2 km lang wandelpad (wandeltijd: ruim een uur) kunt u in noordoostelijke richting omhoog klimmen naar het kasteel Nimrod (Qalat Nimrud; geopend: zaterdag t/m donderdag van 8.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur; in de zomerperiode sluit het kasteel een uur later. Het kasteel is ook per sherut bereikbaar vanuit Kiryat Shemona). Boven het brongebied liggen de resten van het in 1130 gebouwde kruisvaarderskasteel Subeiba. Voorheen deed de versterking dienst als toevluchtsoord voor de islamitische sekte hasjasjiem die bekend stond om het veelvuldig gebruik van hasjish. De naam van het kasteel werd later omgedoopt tot Nimrod. Volgens het boek Genesis, het eerste boek van het Oude Testament, was het kasteel gebouwd op de plek waar ooit Nimrod woonde, de eerste machtige jager en heerser op aarde. Volgens een joodse legende zond Nimrod in zijn hoogmoed pijlen naar de hemel om God zijn macht te demonstreren. God zond daarop een steekvliegje uit de hemel omlaag. Het kroop in Nimrod’s neusgat, wat hem zulke pijnen bezorgde, dat hij krankzinnig werd.

In 1164 kwam het kasteel in handen van de sultan van Damascus. Van de 14e tot de 16e eeuw werden er in het kasteel politieke gevangenen vastgehouden. Daarna maakten alleen schaapherders gebruik van de machtige gebouwen. Tijdens de Zesdaagse Oorlog gebruikten de Syriërs het kasteel als observatiepost, vanaf deze plek heeft men namelijk een schitterend uitzicht op de Hulavallei en de berg Hermon.

10 prachtige bestemmingen in Banias en Israël