De kust (provincie Coast)

Swipe

Ruïnestad Gedi

Ruim 15 kilometer van Malindi verwijderd ligt de ruïnestad Gedi. Helaas bieden nog maar weinig touroperators het als een vast onderdeel van hun programma aan. Ten onrechte, voor cultuurliefhebbers is een bezoek aan Gedi een must, de manier waarop het door de beheerders gepresenteerd wordt is een lust. Waar nu nog slechts ruïnes zijn, lag in vroeger dagen, ongeveer vanaf de 15e eeuw een welvarende islamitische stad (midden in het oerwoud!) waar bijna 3000 mensen woonden. De stad werd aan het begin van de 17e eeuw verlaten als gevolg van rooftochten door het Oromo- of het Gallavolk. Het laatste is het meest aannemelijk, Gedi is het oude Gallawoord voor ‘kostbaar’. Hun rooftochten begonnen echter pas in de 17e eeuw en toen hadden de meeste inwoners de stad reeds verlaten. Men gaat er dan ook van uit dat een gebrek aan water een belangrijker reden geweest is. De waterputten, waarvan er enkele meer dan 50 meter diep waren, kwamen droog te staan.

Over de geschiedenis van Gedi is weinig bekend uit oude geschriften, de Portugezen noemden het al helemaal niet. Dat komt waarschijnlijk omdat de stad diep in het oerwoud lag en de Portugezen zich toch vooral met hun plunderingen en veroveringen op de kust richtten. Er is een kaart uit 1639 waar de plaats wordt aangeduid als Kilimani. Ook Arabische en Swahili geschiedschrijvingen noemen de stad nergens. Nadat de bewoners uit de stad wegtrokken werd de plaats snel in bezit genomen door het oerwoud en het duurde tot 1884 voordat de Brit Sir John Kirk de stad Gedi in het oerwoud herontdekte. De opgravingen die er daarna plaatsvonden brachten vrijwel alles aan het licht wat men nu over de stad weet, maar dat was in feite pas nadat men er in 1948 een nationaal monument van maakte.

De vroegste bewoners van Gedi zijn waarschijnlijk afkomstig geweest uit Malindi en van daaruit om onbekende redenen verbannen. De stad beleefde zijn grootste bloei in de 15e eeuw, hetgeen uit opgravingen is gebleken. In die tijd moeten er 2500 tot 3000 mensen gewoond hebben. De ruïnes geven een prachtig beeld van de welvaart die de stad kende. Men concludeerde dat er een waterleidingsysteem was aangelegd en dat er zelfs toiletten waren, voorzien van stromend water. De stad was omgeven door verschillende muren waarvan een gedeelte nog goed zichtbaar is. Binnen de binnenste muren bevond zich het paleis van de sultan. Ook zijn de restanten van diverse moskeeën nog goed waarneembaar.

De grote moskee met haar zeventien zuilen geeft een indrukwekkend beeld van de welvaart die er geheerst moet hebben. Binnen de moskee herkent men de gebedsnissen, gericht op Mekka. Veel van de bouwwerken waren opgetrokken uit koraalsteen, een bouwmateriaal dat men vanuit de oceaan moest aanvoeren. Behalve de al genoemde begraafplaats en gebouwen werden de overblijfselen blootgelegd van een 14-tal huizen. In het museum is goede documentatie voorhanden, de afzonderlijke objecten zijn alle voorzien van bordjes waarop te lezen valt welk object u voor ogen heeft. Richtingbordjes wijzen de weg naar wat verder gelegen bouwwerken op het 18 ha grote terrein. In het bijbehorende museum is een deel van de opgravingen te bewonderen, de belangrijkste resultaten bevinden zich echter in het museum dat bij Fort Jesus in Mombasa behoort.

Na uw bezoek aan Gedi kunt u besluiten om buiten de noordelijke ingang een bezoek te brengen aan een dorp van het Griamavolk, speciaal toegerust voor de ontvangst van toeristen. Zowel de kostuums als de uitgevoerde dansen hebben weinig authentieks. Als u iets fraais wilt zien dan kunt u beter een bezoek brengen aan de bij de hoofdingang gelegen vlinderfarm.

10 prachtige bestemmingen in Ruïnestad Gedi en Kenia