De Negevwoestijn

Swipe

Kibboets Sde Boqer

Op een afstand van 51 km ten zuiden van Beersheva ligt de kibboets Sde Boqer. De kibboets werd in 1952 gesticht door soldaten die in de Negevwoestijn hadden gevochten. Hier woonden en werkten met enige onderbrekingen Paula en David Ben-Gurion, de eerste premier van Israël, van 1953 tot 1973. Zijn komst naar de kibboets Sde Boquer verklaarde David Ben-Gurion alsvolgt: ‘Tegen het einde van het jaar 1953, tijdens mijn terugreis van Eilat naar Jeruzalem, reed ik langs een plek, die nu bekend staat als Sde Boqer; hier stonden jongens en meisjes en verschillende tenten die, dat wist ik zeker, daar voorheen niet hadden gestaan. Ik stopte de auto en ondervroeg de jongeren naar hun bedoelingen. Zij vertelden dat zij tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog hier hadden gevochten en dat ongeveer 2000 jaar geleden hier al mensen hadden gewoond. Nu wilden zij graag deze plek tot ontwikkeling brengen. Ik was door deze woorden zeer geroerd; ik kende maar al te goed de situatie in de Negevwoestijn met zijn overvloed aan zouthoudende gronden. Alles moest hier van de grond af aan worden opgebouwd. Op dat moment besloot ik (zonder dat ter plekke kenbaar te maken) dat ik me voor een periode van twee jaar bij hen zou aansluiten, want dit was het ideaal dat mij vooraf voor ogen had gestaan toen ik naar dit land trok: helemaal van vooraf aan beginnen te werken met mijn blote handen…’

De ‘Tzrif-hut’ was de naam van het huis van Paula en David. Na hun dood werd het een museum (geopend: zondag t/m donderdag van 8.30 tot 15.30 uur, vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 14.30 uur). Men heeft het huis onaangeroerd laten staan, dat wil zeggen dat veel foto’s en andere persoonlijke eigendommen van de familie te bezichtigen zijn. Een bijzondere plaats in de slaapkamer neemt het portret van Mahatma Gandhi in, de geweldloze bevrijder van India en, volgens David, de grootste leider die ooit heeft bestaan. Verder staan en hangen er in het huis portretten van Lincoln en Mozes. Ghandi, Lincoln en Mozes waren belangrijke vrijheidstrijders. Het huis bevat meer symboliek. Het is zeer waarschijnlijk dat David wist dat zijn huis na zijn overlijden een museum zou worden en heeft hier bij de inrichting van zijn huis rekening mee gehouden.

Indrukwekkend is de bibliotheek waar een collectie van 5000 boeken wordt bewaard die een veelheid aan onderwerpen omvat, zoals filosofie, jodendom, geschiedenis en geografie. Het huis bestaat voorts uit een huiskamer, een terras en een logeerkamer. Beroemde staatslieden als John F. Kennedy en Konrad Adenauer zochten hem hier op. Ben Gurion was zeker geen familieman. Dit is goed te zien in het verschil tussen zijn slaapkamer en de slaapkamer van Paula. In Paula haar slaapkamer vind je allerlei familiefoto's en afbeeldingen van hun zoon en twee dochters. In de slaapkamer van David vind je alleen het portret van Ghandi. David was altijd met de staat Israel bezig. Toen hij ouder werd probeerde hij dit goed te maken met zijn kleinkinderen en in mindere mate ook met zijn kinderen.

Ben-Gurion College

Op een afstand van 4 km van het huis van Paula en David Ben-Gurion (richting Mizpe Ramon) kunt u een bezoek brengen aan het Ben-Gurion College waar studenten zich onder andere bezighouden met het bestuderen van de landbouw in aride (droge) gebieden. De studenten hebben zich als doel gesteld om de volgende profetie uit het oude testament tot vervulling te brengen: ‘Blij zal de steppe zijn en vrolijk de woestijn, juichen zal het dorre land. Het zal bloeien als een narcis’ (Jes. 35:1).

Op de campus van de universiteit kunt u een multidimensionale audiovisuele show zien over het leven en werk van David Ben-Gurion. In een zaal met 80 draaistoelen kunt u naar zeven filmschermen kijken die in een hoek van 270 graden rondom u staan. Het eerste deel van de show (30 min.) eindigt met het uitroepen van de onafhankelijkheid van de staat Israël. In het tweede deel (15 min.) worden de huidige gebeurtenissen in Israël en de wereld vergeleken met de ideeën en gedachten die David Ben-Gurion tijdens zijn leven tentoonspreidde. Als u de filmzaal verlaat, dan kunt u de graven van Paula en David Ben-Gurion tussen een aantal bomen zien liggen. Vanaf hier heeft u een goed zicht op het fraaie Zin-dal.

De bron En Avdat

Op een afstand van 3 km ten zuiden van Sde Boqer (richting Mizpe Ramon) ligt de bron En Avdat. Toen Mozes zijn dorstige volk vanuit Egypte door de woestijn van Zin leidde, sloeg hij op verzoek van God tweemaal met zijn staf tegen de rotsen: ‘en er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk, en haar beesten’. Tussen de oude stad Avdat en Sde Boqer liggen vier bronnen, mogelijk is een van hen door Mozes aangeboord. Opgravingen hebben aangetoond dat de bronnen al 100.000 jaar door mensen worden gebruikt! De vele grotten werden onder meer in de Byzantijnse tijd bewoond door monniken.

Het water dat in de bron En Avdat ontspringt stort zich over een klifwand omlaag in een ravijn. Onder de waterval heeft zich een soort vijver gevormd waarin u kunt zwemmen: het bronwater is echter koud! Een afdaling in de kloof van de rivier Zin is zeer de moeite waard. U moet er wel rekening mee houden dat het pad deels uit trappen bestaat en dus niet altijd even gemakkelijk begaanbaar is.

Het voornamelijk kalksteenachtige gebied is in een grijs verleden onder water ontstaan. De dunne zwarte horizontale banden in de kloofwand zijn ontstaan in periodes dat het gebied boven water lag. Het zijn de samengeperste resten van begroeiing. Zoals u aan de witte kalksteenwanden kunt zien waren deze periodes overduidelijk in de minderheid.

Als u over voldoende tijd beschikt kunt u En Avdat lopend vanuit Sde Boqer bereiken via de zogenaamde ‘Wilderness of Zin Nature Trail’.

10 prachtige bestemmingen in Kibboets Sde Boqer en Israël