De Petén-regio

Swipe

El Mirador

Deze metropolis ligt in het uiterste noorden van de Petén en werd in 1926 ontdekt. Het eerste echte onderzoek vond plaats in 1978 onder leiding van de Catholic University of America. El Mirador werd gesticht rond 150 voor Chr. en raakte rond 150 na Chr. in verval. Het gaat hier dus om de preklassieke periode. In deze vroege Maya-tijd was er al sprake van stadstaten. Waarschijnlijk is dit de eerste grote Maya-stad geweest. Met een oppervlakte van 16 km2 en een bevolking van duizenden was het een van de grootste steden in Midden-Amerika. De piramide El Tigre (jaguar) telt 18 verdiepingen en is misschien wel de hoogste die ooit gebouwd is. De basis beslaat 18.000 m2. Op de piramide staat een tempel waar rood chicanel aardewerk gevonden werd. Ook vond men goed bewaarde trappen en grote gepleisterde sculpturen met zowel menselijke als jaguarachtige trekken.

Het El Tigre-complex wordt in het zuiden geflankeerd door het Monos-complex met gebouwen en een plaza. Monos is de naam van de grote brulaap. Direct ten oosten van het El Tigre-complex liggen de centrale akropolis en de centrale plaza-groep, die het ‘heilige district’ genoemd worden, dat slechts toegankelijk was voor bepaalde personen. Aan de oostelijke kant van de stad bevindt zich de Danta-piramide, genoemd naar de grote en machtige tapir. De Danta- en de El Tigre-piramide liggen tegenover elkaar. Het unieke van El Mirador zit hem niet alleen in de grootte, maar ook in het feit dat het niet verwoest werd of gedeeltelijk overgebouwd door de Maya’s uit de klassieke periode. Men had niet gedacht dat de Maya’s uit de preklassieke tijd tot zo’n prestatie in staat waren.

10 prachtige bestemmingen in El Mirador en Guatemala