De Westelijke Jordaanoever

Swipe

El Azariya (Bethanië)

In Bethanië, op de oostelijke helling van de Olijfberg bij Jeruzalem, woonden Maria en Martha met hun broer Lazarus. Nadat Lazarus was gestorven kwam zijn goede vriend Jezus naar het rotsgraf waar Maria weende: ‘Toen Jezus haar zag wenen, en eveneens de joden die met haar waren meegekomen, doorliep Hem een huivering… Jezus zei: Neemt de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei Hem: Hij riekt al, want het is al de vierde dag. Jezus gaf haar ten antwoord: Zei ik u niet, dat gij Gods heerlijkheid zult zien als gij gelooft… Lazarus kom naar buiten! De gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels gebonden en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hun: Maakt hem los en laat hem gaan’ (Joh. 11).

Reeds in de 4e eeuw bouwde men boven het rotsgraf van Lazarus een kerk; de kruisvaarders zetten er een klooster met wachttoren neer. De kerk werd in de 16e eeuw vervangen door een moskee. In 1953 ontwierp de architect Barlazzi een nieuwe rooms-katholieke Lazaruskerk. Vanuit deze kerk kunt u via 24 traptreden het rotsgraf van Lazarus bereiken. In El Azariya kunt u ook een bezoek brengen aan een moderne Grieks-orthodoxe kerk.

Rondreizen

Groepsrondreis Israël

Maak kennis met het Heilige Land Israël tijdens deze complete rondreis. De reis brengt je in twaalf dagen langs indrukwekkende historische plekken...

v.a. 1649.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in El Azariya (Bethanië) en Israël