De Westelijke Jordaanoever

Swipe

Hebron

Op een afstand van 37 km ten zuiden van Jeruzalem ligt Hebron (75.000 inwoners), de regionale hoofdstad van Judea. Het is waarschijnlijk een van de oudste steden van de wereld. Moslims en joden beschouwen de stad als heilig, omdat hier hun beider voorvader Abraham woonde: ‘Toen trok Abraham op en ging wonen bij de eiken van Mamre, in de buurt van Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de Heer’ (Gen. 13:18). In de grot van Makpela die Abraham van Efron kocht liggen Abraham, Sara, Jacob, Izaak, Rebekka en Lea begraven. Abraham kocht de grot omdat hij vermoedde dat hier Adam en Eva begraven lagen. De Harem el-Khalil moskee is gebouwd op de grot van Makpela en is de belangrijkste bezienswaardigheid van Hebron.

De vruchtbare wadi bij Hebron werd ontdekt door de verspieders van Mozes; zij namen een tros druiven mee naar de Israëlieten. Jozua zegende Kaleb, een van de verspieders, en schonk hem de stad Hebron.

Hier werd David door de profeet Samuel tot koning gezalfd: ‘Toen nam Samuel de hoorn met olijfolie en zalfde hem in de kring van zijn broers. Van die dag af werkte de geest van de Heer op David in’ (1 Sam. 10).

Na de moord op Isboset, de zoon van koning Saul, werd hij koning van heel Israël. David liet de moordenaars bij de vijver Birket es-Sultan ophangen. De vijver kunt u nog steeds bezoeken.

Daarna viel de stad in verschillende handen: de Babyloniërs verwoestten de stad in 590 v. Chr; in 163 v. Chr. waren de Maccabeeërs er de baas; vervolgens namen de Romeinen de stad in. Tijdens het bewind van keizer Constantijn de Grote (306-377 n. Chr.) bouwde men een kerk boven de grot van Makpele, die vervolgens in 678 werd verbouwd tot moskee; een maatregel die de kruisvaarders ongedaan maakten. Vanaf de 13e eeuw werd het gebouw definitief tot moskee omgedoopt; het was niet-moslims verboden om de trap van de moskee hoger dan de zevende trede te betreden. Toch bleven er in de stad joden wonen; zij hadden het echter niet altijd gemakkelijk. Een dieptepunt in de relatie tussen moslims en joden bereikte men in 1929 toen bijna alle joodse inwoners door Palestijnen werden vermoord. Degenen die aan het bloedbad ontkwamen vluchtten naar Jeruzalem. Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 vestigden zich weer joden in Hebron; zij bouwden ten oosten van de stad een joodse wijk die zij Kiryat Arba noemden (5000 inwoners). De joodse en Palestijnse inwoners leven op zeer gespannen voet samen; er zijn regelmatig ongeregeldheden in de stad waarbij helaas ook doden vallen.

De stad Hebron is bekend om de produktie van gekleurd glas, koperwaren, keramiek en vloerkleden. Al deze produkten kunt u kopen op de ochtendmarkt die niet ver van de Haram el-Sultan moskee in de smalle bazaarstraatjes gehouden wordt. Hier kan in alle behoeften van het dagelijks leven worden voorzien.

De Haram el-Sultan moskee

De Haram el-Sultan moskee (geopend: zaterdag t/m donderdag van 11.00 tot 19.00 uur) bevat de graven van Abraham, Izaak en Jacob en hun vrouwen Sara, Rebekka en Lea. De 2 m dikke muur rondom de moskee is op verzoek van de vazalkoning Herodes de Grote gebouwd. De grot zelf kunt u niet bezichtigen; men wil de rust van de overledenen niet verstoren. Via een rooster in de vloer kunt u een blik werpen op de grot, men vermoedt dat de tombes van Abraham en Sara in een aangrenzende ruimte verborgen liggen. De tombes van Izaak en Rebekka en van Jacob en Lea zijn wel gevonden; gedenktekens in de moskee markeren de plek waaronder zij begraven liggen. In het deel van het gebouw dat dienst doet als synagoge staat een houtgesneden ark. Naast de synagoge kunt u het graf van Jozef, de zoon van Jacob, vinden.

De eik van Abraham

Op een afstand van 1,5 km ten noorden van de stad kunt u de eik van Abraham (Eshel Avraham) bezoeken, waar Abraham bezoek kreeg van God: ‘Bij de eiken van Mamre verscheen de Heer aan Abraham. Abraham zat op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent. Toen hij zijn ogen opsloeg zag hij drie mannen tegenover hem staan’ (Gen. 18:1-2). Deze drie mannen vertelden hem dat zijn vrouw Sara een zoon zou krijgen. Aldus geschiedde en Izaak werd geboren, de vader van Esau en Jacob.

10 prachtige bestemmingen in Hebron en Israël