De zuidkust en het hoogland

Swipe

Clapham Junction

Enkele kilometers ten zuiden van Rabat ligt Buskett Gardens. Dit landgoed is het grootste openbare park in Malta en behoort tot het Verdela Paleis. In deze voormalige zomerresidentie uit de riddertijd, gebouwd in 1586, ontvangt de regering van Malta staatsgasten. Het paleis kan worden bezichtigd.

Vijfhonderd meter ten zuiden van het park bevindt zich het befaamde ‘Clapham Junction’, een prehistorisch ‘rangeerterrein’. (De naam is ontleend aan het grote rangeerterrein bij Londen). Van hieruit waaieren vele tientallen cart-ruts richting Girgenti Vallei. Cart-ruts zijn brede, parallellopende sleuven in het zachte kalksteen die op meerdere plaatsen in Malta en Gozo voorkomen.

Er zijn talloze theorieën over deze ‘spoorwegen’, maar de meest aannemelijke is, dat sleepkarren, voortgetrokken door slaven of lastdieren, steeds over hetzelfde traject werden verplaatst zodat parallelle sleuven zijn ontstaan. Het kan ook dat ze eerst met de hand zijn aangelegd en door veelvuldig gebruik de gepolijste vorm hebben gekregen die ze nu hebben.

Waar moeten ze op de tijdschaal van Malta worden geplaatst? Ook daarover zijn de meningen verdeeld. Ze kunnen dateren uit de tijd van de tempelbouwers, d.w.z. 3600 – 2500 v.Chr., toen enorme stenen voor de tempels werden verplaatst. Aan de Feniciërs die vanaf de 7e eeuw v.Chr. in Malta in de weer waren met het bouwen van schepen (en het daarvoor een groot deel van de bossen rooiden) kunnen de cart-ruts met evenveel recht worden toegeschreven.

10 prachtige bestemmingen in Clapham Junction en Malta