Halifax

Swipe

Harbour Islands

In de toegang vanuit de Atlantische Oceaan naar Halifax Harbour bij hoofdstad Halifax van de Canadese provincie Nova Scotia ligt een aantal eilanden. Die hebben onder andere dienstgedaan voor de verdediging van de stad, als toevluchtsoord voor arriverende kolonisten en voor vertier van de inwoners van Halifax. Sommige zijn in de zomermaanden bereikbaar met boottochten vanaf het waterfront van Halifax en vanaf Eastern Passage aan de oostoever van de baai.

McNabs Island

Het grootste van die eilanden is McNabs Island. Hiervan behoort het meeste tot het McNabs & Lawlor Islands Provincial Park. Daarmee worden restanten van forten, archeologische vondsten en belangwekkende natuurrijke stukken beschermd. Het eiland is genoemd naar Peter McNab die er in 1782 een verblijf bouwde. In 1860 kocht de Britse admiraliteit het zuidelijke deel voor een serie fortificaties ter verdediging van de stad. Van dat Fort McNab zijn alleen nog wat door gras overwoekerde ruïnes over. Eind negentiende en begin twintigste eeuw werd de noordelijke helft een gewilde bestemming voor een dagje uit. Er kwamen zelfs pretparkachtige attracties en gelegenheden voor dansen, picknicken, sporten en eten. Ook daarvan is bijna niets meer over, alleen de Pier van Garrison. Dat is een restant van Finlay Amusement Grounds uit begin twintigste eeuw. Op het noordelijkste punt ligt Indian Point, een voormalige kampplaats van Mi’kmaq-mensen die er in 1760 naar toe waren gebracht door Europese kolonisten. Er zijn echter ook resten van afvalhopen gevonden die gedateerd zijn op meer dan zestienhonderd jaar oud en een bewijs zijn dat inheemse mensen er al veel eerder verbleven. Over het eiland lopen enkele wandelroutes. Die zijn toegankelijk tussen half mei en begin oktober.

Lawlor Island

Het tweede deel van het McNabs & Lawlor Islands Provincial Park is het eiland Lawlor. Dat was een quarantainestation voor de opvang van immigranten en een sanatorium. Nu is het een belangrijk natuurgebied en niet voor publiek opengesteld.

Devils Island

Het verst van Halifax vandaan ligt Devils Island. Dat is voor het grootste deel privé-eigendom. Ooit hebben er negentien families gewoond. Het eiland is voor het grootste deel bedekt met struikgewas. Zelfs restanten van oude gebouwen zijn overwoekerd. Een deel behoort tot het McNabs & Lawlor Islands Provincial Park.

Georges Island

Het dichtste bij Halifax is het kleine Georges Island. Dit is een nationaal historisch monument vanwege de fortificaties die er zijn. Bijna tweehonderd jaar lang vervulden die een belangrijke rol in de verdediging van de stad als onderdeel van het Halifax Defence Complex. Overheidsinstantie Parks Canada is al een aantal jaren bezig met plannen voor restauratie van het Fort Charlotte, een van die fortificaties. In afwachting van het gereedkomen daarvan is het eiland niet toegankelijk voor publiek. Vanaf de veerboot tussen Halifax en Dartmouth is er, richting zuid kijkend, een verre glimp van op te vangen.

10 prachtige bestemmingen in Harbour Islands en Oost-Canada