Halifax

Swipe

West van downtown

Op deze pagina enkele bezienswaardigheden die ten westen van hoofdstad Halifax van de Canadese provincie Nova Scotia liggen. Ze zijn het beste met de auto te bereiken.

Titanic-graven

Titanic-herinneringen zijn niet alleen te bekijken in het museum over de Atlantische Oceaan (zie de pagina over het waterfront van Halifax). Van de in 1912 geborgen slachtoffers werden er 209 naar Halifax gebracht, de rest is op zee begraven of werd naar New York vervoerd om vandaar door de betreffende families zelf overal ter wereld ter aarde te bestellen. Van die 209 werden er 150 op drie kerkhoven in Halifax begraven, de anderen door familieleden elders. De meesten kwamen terecht op de begraafplaats Fairview Cemetery aan 3720 Windsor Street ten noordwesten van downtown. Hier liggen 121 slachtoffers bij elkaar. Hun grafstenen zijn geplaatst in de vorm van de boeg van een schip. Een groot bord geeft de locatie aan. Deze plek trekt veel Titanic-bewonderaars.

Film

Wie de Titanic-film van de (Canadese) regisseur James Cameron met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet in de hoofdrollen heeft gezien, zal op de Fairview-begraafplaats enkele bekende namen tegenkomen. Daarbij is die van J. Dawson. Veel bezoekers zien die aan voor Jack Dawson, de hoofdfiguur in de Titanic-film. Dat was echter een fictief personage. De J. Dawson die hier begraven ligt, was James, een van de stokers van het schip.

Africville

Ten noorden van de Fairview Cemetery zijn bij de Murray MacKay-brug over Halifax Harbour het Seaview Memorial Park en Seaview Point. Dit betreft de locatie waar tot half jaren zestig van de 20e eeuw bijna vierhonderd afstammelingen van ontsnapte negerslaven en zwarte vluchtelingen uit de VS bij elkaar woonden in wat zij Africville noemden (zie over die slaven en hun Underground Railroad ook de pagina over grotere zelfstandigheid bij Geschiedenis onder Algemene Informatie). Ook tal van Jamaicaanse immigranten kwamen hier terecht. Het was destijds een kleine, op zichzelf staande gemeenschap buiten Halifax. De huizen waren echter nauwelijks die naam waard. Toen Halifax tot aan de rand ervan gegroeid was, was dat voor het toenmalige gemeentebestuur aanleiding de bewoners elders in de stad te gaan onderbrengen. Africville werd eind 1967 met de grond gelijkgemaakt. Het terrein is nu het Seaview Memorial Park. In het midden daarvan staat een monument in de vorm van een zonnewijzer. Dat herinnert aan de zwarte mensen die aan de basis stonden van de tegenwoordige relatief omvangrijke zwarte gemeenschap in Halifax en Dartmouth (zie ook het Black Cultural Centre in Dartmouth op de pagina over de noordkant van de Halifax Harbour). Het gebied werd in 2002 door de Canadese regering tot een nationaal historische locatie verklaard. Seaview Point is een uitkijkplaats met zicht op Bedford Basin en The Narrows.

Maritime Command Museum

De marine speelt uiteraard een belangrijke rol in een zo strategisch belangrijke locatie als Halifax was (en is). In het Maritime Command Museum is daarover het een en ander te bekijken. Het is gevestigd in Admiralty House, de vroegere residentie van de bevelhebber van het Britse leger in Noord-Amerika. Deze villa is gebouwd tussen 1814 en 1818 en is nu een nationaal historisch monument. Hij staat op een heuvel aan 2725 Gottingen Street en dat is op het terrein van de Canadese legerbasis Stadacona, even ten zuiden van het Africville-park. Binnen zijn dertig ruimtes met exposities met onder andere scheepsmodellen, uniformen, wapens, medailles, scheepsklokken, foto’s en schilderijen. Ook zijn er displays over de geschiedenis van de Canadese zeestrijdkrachten, zowel in tijden van oorlog als bij vredesoperaties. Het museum is op werkdagen toegankelijk.

Little Dutch Church

Richting downtown is de Little Dutch Church op de hoek van Brunswick Street en Gerrish Street. Dit kerkje is slechts ongeveer twaalf bij zes meter groot en was een van de eerste lutherse kerken in Canada, gebouwd in 1756. Nog niet zo lang geleden is er een crypte onder gevonden en ook is er een massagraf ontdekt van Duitse kolonisten die half achttiende eeuw hier arriveerden en kort daarna tijdens een tyfus-epidemie overleden. Historici hebben uitgedokterd dat toen in acht maanden tijd meer dan driehonderd mensen aan deze ziekte zijn bezweken. Dat was ongeveer een vijfde van de toenmalige stadsbevolking. Dutch heeft overigens niets met Nederlands te maken maar alles met Deutsch. De Engelsen konden dat woord maar niet correct uitgesproken krijgen...

St. George’s Round Church

In 1800 was de Little Dutch Church te klein geworden voor de groeiende gemeente. Even verder, aan 2222 Brunswick Street op de hoek van Cornwallis Street, werd daarom een groter bedehuis neergezet. Dat is St. George’s Round Church, volgens eigen zeggen de enige ronde houten kerk in Noord-Amerika. Bezoeken kan alleen tijdens kerkdiensten en na afspraak via tel. +1-905-423-1059. Buiten zijn wel enkele informatieve panelen te bekijken.

10 prachtige bestemmingen in West van downtown en Oost-Canada