Het Rhodopi-, Pirin- en Rilagebergte

Swipe

Petrich

De stad heeft een slechte naam, opgelopen tijdens het handelsembargo dat de Verenigde Naties afkondigden tegen het vroegere Joegoslavië tijdens de burgeroorlogen aldaar. Petrich ligt vrijwel aan de grens en velen namen de kans waar om langs illegale weg het embargo te omzeilen en zijn daardoor schatrijk geworden. Men zegt dat er in Petrich meer miljonairs rondlopen dan in de rest van Bulgarije bij elkaar. Als u door de stad wandelt dan zal u het aantal auto’s dat te duur is voor een gemiddelde Bulgaar zeker opvallen.

Petrich staat ook bekend om zijn milde klimaat. De vroegste kersen komen uit dit gebied, de perziken en pruimen behoren tot de beste van het land. In de stad wordt een tweetal festivals gehouden. Tijdens de nieuwjaarsfeesten worden er Kukuri rituelen opgevoerd en gedurende het eerste weekend van september is er een songfestival. In het gebied wonen veel IMRO-aanhangers, mensen die strijden voor een vrij Macedonië. In het museum dat zich in het gemeentehuis van Petrich bevindt, wordt deze geschiedenis uitgebreid uit de doeken gedaan. Verder kunt u er veel te weten komen over de oorsprong van de stad die door de Thraciërs als Petra werd gesticht.

Samuilova krepost

Op zo’n 20 kilometer ten zuidwesten van Petrich ligt Samuilova krepost, de fortificatie van Samuël. De naam slaat niet op de bijbelse profeet maar op de tsaar die tussen 972 en 1014 het bewind voerde over westelijk Bulgarije waarvan ook Macedonië deel uitmaakte. Oost-Bulgarije was toen al een Byzantijnse provincie en hun keizer, Basilius II, stelde alles in het werk om ook het rijk van Samuël in te lijven, hetgeen een voortdurende strijd tussen die twee betekende.

In 1014 kwam de genadeslag, hoewel het nog tot 1018 zou duren voordat ook West-Bulgarije bij Byzantium zou worden ingelijfd. Het leger van Basilius II wist een 15.000 man sterke troepenmacht te verrassen en behalve dat er veel doden vielen, werden ook duizenden manschappen gevangengenomen. Van 14.000 man werden de ogen uitgestoken. Van elke 100 man werd er één dit lot voor de helft bespaard, hij hoefde slechts een oog te missen maar van hem werd verwacht dat hij de groep van 100 terugbracht naar tsaar Samuël. Deze kreeg een beroerte bij het zien van de slachting die er onder zijn troepen was aangericht. Het leverde Basilius de bijnaam Bulgaroctonus, ‘Bulgarendoder’ op. In Sofia is het drama in beeld gebracht door middel van een sculpturengroep die staat opgesteld schuin tegenover de Sv. Sofiakerk in het parkje schuin achter de Russische kerk.

10 prachtige bestemmingen in Petrich en Bulgarije