Het zuiden

Swipe

Soma

Soma ligt ongeveer halverwege tussen de kust en Basse Santa Su. Soma is van grote economische betekenis voor de omgeving en u vindt er een douanekantoor en een politiebureau. Maar, wat belangrijker is voor de vermoeide reiziger, een eenvoudig hotel!

Soma is een kruispunt van wegen die dwars door Gambia gaan. U bevindt zich op de west-oostverbinding, maar vanuit Zuid-Senegal komt een weg, de Senegambia Highway, die het met Noord-Senegal verbindt. U zou kunnen besluiten om hier de rivier Gambia over te steken en via Farafenni westwaarts terug naar de kust te rijden.

Ook de weg aan de noordzijde van de rivier Gambia tot aan de grens met Senegal was ooit geasfalteerd. Of u daar blij mee moet zijn…? U zult onverharde wegen aantreffen die in aanmerkelijk betere staat verkeren dan de Senegambia Highway.

Voordat u Soma verlaat, brengt u natuurlijk een bezoek aan de aldaar nog aanwezige missiekerk. Ook de markt is een bezoek waard en u kunt gekoelde drankjes kopen. Als u besluit om van de veerdienst naar Farafenni gebruik te maken, houd er dan rekening mee dat, als het kaartverkoopkantoor tussen Soma en het veer geopend is, u geen kaartjes voor de overtocht op de boot kunt kopen. De wachttijden kunnen aanzienlijk zijn, maar een veer als dit levert prachtige taferelen op.

Misschien valt het u op dat er, behalve douane en politie, geen andere overheidsinstanties in Soma gevestigd zijn. Deze bevinden zich namelijk in Mansa Konko, even ten oosten van Soma. Mansa Konko betekent ‘koningsheuvel’ in Gambia beter te vertalen als ‘chiefsheuvel’.

Daar is indertijd heel wat over te doen geweest. Er waren verschillende plaatsen die aanspraak maakten op de titel: hoofdplaats van de Lower River Division. De strijd ging hoofdzakelijk tussen Pakali Nding en het veel oostelijker gelegen Pakali Ba (Klein-Pakali en Groot-Pakali, tegenwoordig overigens even groot). Nog twee, westelijker gelegen plaatsen, maakten aanspraak op de vestiging. Het zou voor de hand gelegen hebben om voor Soma, tóch al een belangrijke schakel in het economisch verkeer, te kiezen. De regering wilde echter niet de indruk wekken alle privileges toe te kennen aan dezelfde plaats en velde een Salomonsoordeel. Het kende de statusverhogende eer toe aan Mansa Konko, zo ongeveer in het midden van de elkaar beconcurrerende plaatsen en in feite geen kandidaat.

U passeert op afstand Elephant Island, alleen per boot bereikbaar en beter te bezoeken door middel van een excursie over de rivier. Bij Pakali Ba steekt u de Sofanyama Bolong over. Voordat u dat doet, kunt u een bezoek brengen aan het Sofanyama-kamp. Het is een soort openluchtmuseum waar de bezoeker o.a. een beeld gegeven wordt van de Afrikaanse architectuur. Maar ook de flora, de fauna en allerlei cultuurvormen en tradities krijgen uitgebreid aandacht. Een unieke gelegenheid voor degene die geïnteresseerd is in Afrikaanse culturen om vele zaken van nabij te aanschouwen. Omdat het kamp als een dorp is opgezet waar de dagelijkse bezigheden normaal voortgang vinden, heeft u tevens de gelegenheid om in nauw contact te komen met de lokale bevolking.

De weg loopt evenwijdig aan de rivier en evenwijdig aan de grens. Misschien is dit wel een aardige gelegenheid om even uit te leggen hoe, landinwaarts, de vorm van de grens de loop van de rivier lijkt te volgen. In feite is dit ook zo. Tijdens de vaststelling van de grenzen met Senegal werd bepaald dat het grondgebied van Gambia een dagmars vanaf de rivier, vermeerderd met de afstand die een kanonskogel van een stuk zwaar geschut kan afleggen, ophield.

U komt langs enkele grotere bossen, zoals even voordat u Jappeni bereikt. In dit gebied leven de zeldzaam wordende wrattenzwijnen. Ook de jakhals is in deze omgeving geen onbekende. Een plaatsnaam, Jakhaly, herinnert zelfs aan strooptochten die in vroeger dagen door jakhalzen werden ondernomen. Soms was er ineens een kind verdwenen! Natuurlijk wordt u op uw tocht begeleid door apen die u vanuit de top van een boom of gewoon vanaf de weg, overal lijken te volgen.

Langs de weg bevinden zich uitgestrekte pindafarms. De pinda is een van de belangrijkste bodem- en exportproducten van Gambia. In Brikamaba bevindt zich een politie- en douanepost. Als u zich toevallig op woensdag in deze omgeving bevindt, breng dan een bezoek aan de streekmarkt van Bureng.

Kombo Beach

Kombo Beach is een populair hotel, gelegen direct aan het strand en biedt tal van faciliteiten, een uitstekende keuken, afwisselende entertainment en...

v.a. 621 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Soma en Gambia