Nova Scotia

Swipe

Aan Chignecto Bay

Ten zuiden van de Isthmus of Chignecto, de smalle landengte tussen de Canadese provincies New Brunswick en Nova Scotia (zie ook de pagina daarover), beginnen de wonderen van de Bay of Fundy met de hoogste getijden van de wereld. Het provinciale toeristenbureau van Nova Scotia noemt dit de Glooscap-regio. Glooscap is een god in de inheemse Mi’kmaq-legendes. Tot zijn daden behoorde onder andere het creëren van eilanden waar vandaan hij de getijden controleerde. Ook was hij betrokken bij het veroorzaken van eb en vloed in de Bay of Fundy (zie de inleiding van de sectie over het oosten van Canada). Een paar vingers van die baai reiken hier diep het land in: de Chignecto Bay, het Minas Channel met het Minas Basin en de Cobequid Bay. Op deze pagina de bezienswaardigheden langs de Nova Scotia-kant van de Chignecto Bay. Zie over de getijden in de Bay of Fundy ook deze pagina daarover.

River Hebert

Tidal Bore Park

Hoe het water in een rivier door de opkomende vloed van de Bay of Fundy kan terugstromen, is goed te zien vanaf een brug in Main Street/Highway 242 in het dorp River Hebert. Hier is een Tidal Bore Park bij met informatieve panelen. Een 'tidal bore' is een vloedgolf. Over de beste tijden is informatie te verkrijgen bij de toeristenbureaus. In Canada zelf kan ook gebeld worden met tel. 1-877-775-0790.

Miners Memorial Museum

Aan diezelfde Highway 242 is ook het Miners Memorial Museum. In een groot gebied rond River Hebert zijn diverse steenkolenmijnen in bedrijf geweest. Dit museum heeft daarover displays. Onder meer zijn er gereedschappen, foto’s en andere voorwerpen te zien die door mijnwerkers in de mijnen werden gebruikt. Open van begin juni tot eind september.

Trails

River Hebert is verder het centrum van een uitgebreid netwerk van trails voor sneeuwscooters. Aan 1396 Main Street is een clubhuis waar de toegang tot deze routes is. Je kunt je er ook opwarmen. Deze trails worden tussen begin januari en begin april berijdbaar gehouden. In totaal gaat het om meer dan tweehonderd kilometer. ’s ?Zomers zijn vele ervan geschikt voor wandelen.

Joggins

Fossil Centre

Aan de kusten van de Chignecto Bay en omgeving zijn veel fossielen te vinden. In Joggins is een fossielencentrum, het Joggins Fossil Centre. Don Reid heeft in de omgeving talloze meer dan driehonderd miljoen jaar oude versteende dieren en planten gevonden. Die worden in dit centrum tentoongesteld, evenals afdrukken ervan. Bovendien zijn er fossielen uit andere delen van de wereld te zien. Het museum is aan Main Street en is open van half juni tot half september.

Fossil Cliffs

De nu beschermde Joggins Fossil Cliffs is de belangrijkste vindplaats van deze fossielen. Dit is een strook langs de kust met rotswanden die door de getijden van de Bay of Fundy aan sterke erosie onderhevig zijn. Half negentiende eeuw werd hier een driehonderd miljoen jaar oud versteend bos gevonden en dat was het begin van de ontdekking van talloze versteende planten, amfibieën, reptielen, vissen, slakken, schelpdieren en afdrukken van insecten en ongewervelde dieren. Vele zaten in holle boomstronken van dat versteende bos. De VN-cultuurorganisatie Unesco heeft de klif tot werelderfgoed verklaard en opgenomen op de lijst van World Heritage Sites. Het wordt 's werelds rijkste en belangrijkste vindplaats genoemd van fossielen uit het carboon-tijdperk. Op een aangrenzend terrein is een informatie- en bezoekerscentrum met displays over de fossielen en de rotsen. Ook is daar een laboratorium voor onderzoek van de vondsten. Het staat op de plaats van een vroegere kolenmijn. De toegang tot deze rotsen is ten noorden van Joggins. Beste tijd is bij laagwater. Vanuit het Fossil Centre en het bezoekerscentrum worden rondleidingen naar het strand gehouden.

10 prachtige bestemmingen in Aan Chignecto Bay en Oost-Canada