Nova Scotia

Swipe

Louisbourg in Cape Breton

Canada’s grootste historische reconstructie en een van de grootste in heel Noord-Amerika is te vinden in Louisbourg aan de oostkant van Cape Breton in de Canadese provincie Nova Scotia. Het betreft de vestingstad Fortress of Louisbourg, van oorsprong een Frans militair fort met ook een gedeelte voor burgers, gesticht in 1713. Over bezienswaardigheden in deze toeristische plaats gaat het op deze pagina.

Fortress of Louisbourg

Louisbourg was in de achttiende eeuw een van de belangrijkste havens van Noord-Amerika. Onder andere daardoor was de vesting een paar maal middelpunt in de strijd om Canada tussen Franse en Britse legers. Uiteindelijk wonnen de Britten, maar de Franse afkomst werd en wordt hier niet vergeten. Delen werden opnieuw opgebouwd en nu is het een levend openluchtmuseum en een nationaal historisch monument. Medewerkers van overheidsinstelling Parks Canada spelen er alsof het rond het jaar 1744 is, het jaar waarin de vestingstad na 25 jaar bouwen zo ongeveer klaar was. Louisbourg was toen de hoofdstad van Île Royale, zoals de Fransen Cape Breton Island noemden. Er zijn tal van huizen, werkplaatsen, militaire bouwwerken en andere zaken.

Verstopt

De vesting ligt verstopt in de bossen aan de Louisbourg Harbour. Je kunt er alleen komen via het bezoekerscentrum, het Visitor Reception Centre. Daar vandaan word je in circa vijftien minuten met een bus naar de vestingstad gebracht. In dat centrum zijn enkele exposities over de historie en herbouw van Louisbourg. Sommige huizen in de reconstructie zelf herbergen ook tentoonstellingen. Die zijn toegespitst op bepaalde onderwerpen en zijn daardoor veel gedetailleerder met meer voorwerpen en tal van videofilms. In één ervan wordt de Nederlandse vestingbouwer Menno van Coehoorn aangehaald als ontwerper van een serie kanonnen. Regelmatig worden demonstraties gegeven van militaire activiteiten en werkzaamheden in werkplaatsen. Er zijn enkele restaurants waar onder andere achttiende-eeuwse Franse gerechten geserveerd worden. Het gereconstrueerde deel omvat ongeveer een kwart van de oorspronkelijke vestingstad. Nog altijd zijn er opgravings- en herbouwwerkzaamheden gaande. Een fikse storm legde onlangs een stuk muur, een deel van een kerkhof, funderingen van een huis en een militaire uitkijkpost bloot. Daar kan met een rondleiding worden gekeken. Ook daarvoor is het vertrek vanaf het bezoekerscentrum. De toegang tot dit historische park is aan Wolfe Street in het plaatsje Louisbourg. Het is open van begin mei tot eind oktober. Activiteiten, demonstraties en ‘bewoning’ zijn echter alleen van begin juni tot half oktober, de restaurants zijn tot eind september open.

Louisbourg Lighthouse

Aan de overkant van de baai waaraan de Fortress of Louisbourg ligt, staat de Louisbourg Lighthouse. Op Lighthouse Point aan het eind van Havenside Road was door de Fransen in 1734 naar verluidt de eerste vuurtoren van Canada gebouwd. Het zou zelfs de tweede van heel Noord-Amerika zijn. De toren die er nu staat, is de derde en is gebouwd naast de resten van de fundamenten van de eerste twee. Een plaquette uit de eerste vuurtoren is op de huidige bevestigd.

Louisbourg Playhouse

Een bijzonderheid is het Louisbourg Playhouse aan 11 Aberdeen Street. Dat is een schouwburg die is gebaseerd op het ronde Shakespeare-Globe Theatre in Londen, Engeland. Het pand is in 1993 gekregen van filmmaatschappijen Disney Studio’s en Don Carmondy Productions die het in de Fortress of Louisbourg hadden opgebouwd voor opnames voor de film Squanto: A Warrior’s Tale. De vestingstad werd gebruikt als ware het de Engelse havenstad Plymouth in de zeventiende eeuw. Toen de opnames klaar waren, werd het theater naar het centrum van Louisbourg overgebracht en geschikt gemaakt voor moderne schouwburgproducties en concerten. De zeventiende-eeuwse sfeer is echter zoveel mogelijk gehandhaafd. Sindsdien worden tussen half juni en half oktober iedere dag programma’s gebracht.

Railway Museum

Het tegenwoordige Louisbourg zelf is nauwelijks meer dan een dorp. Maar het is er in de vakantiemaanden wel toeristisch druk. Het plaatsje kreeg eind negentiende eeuw een transportfunctie voor de mijnbouw. Hier kwamen diverse spoorlijnen samen die de steenkool van de mijnen aanvoerden om in schepen over te laden voor verder transport. In het Sydney and Louisbourg Railway Museum aan 7330 Main Street zijn hierover exposities te bekijken. Ook zijn er modeltreinen en oude wagons. Het zit in een voormalig spoorwegstation uit 1895 en is geopend van half mei tot half oktober. In het gebouw is ook het plaatselijke toeristenbureau gevestigd.

10 prachtige bestemmingen in Louisbourg in Cape Breton en Oost-Canada