Nova Scotia

Swipe

Mahone Bay

Voor een beeld van het schilderachtige dorp Mahone Bay aan de Atlantische oostkust van de Canadese provincie Nova Scotia kun je beste het water op gaan, in dit geval de Mahone Bay. Over de bezienswaardigheden aan deze baai gaat het op deze pagina.

Mahone Bay

Aan de waterkant staan aan de oever van de baai drie kerken naast elkaar. Het gaat om de uit 1861 daterende Trinity United Church, de St. John’s Lutheran Church uit 1864 en de St. James Anglican Church uit 1887. De laatste heeft verlichting in de kerktoren en fungeert daarmee ook als baken voor schippers die de haven van het stadje zoeken. De eerste stond eerst wat verder van de waterkant vandaan maar werd in 1885 met behulp van ossen in zijn geheel naar de huidige plek verplaatst. De drie kerken zijn bereikbaar via Edgewater Street. Op vrijdagavonden van eind juni tot eind augustus zijn ze het decor van klassieke concerten.

 

Settlers Museum

Mahone Bay is in 1754 gesticht. Veel kolonisten kwamen uit Duitsland en Zwitserland, zodat de Duitse taal ook hier op veel plaatsen nog opduikt. Gezegd wordt dat de naam is afgeleid van een Franse term voor lage vaartuigen die door piraten werden gebruikt. In de baai voor de kust liggen minstens 365 eilanden en eilandjes waarvan sommige als schuilplaatsen zouden hebben gediend voor privateers en piraten. Die zouden het plaatsje nogal eens hebben overvallen. In het Mahone Bay Settlers Museum (het kolonistenmuseum) aan 578 Main Street zijn displays over deze en andere historische verhalen. Er zijn ook antieke meubelen en een belangrijke collectie keramiek te zien evenals exposities over de lokale scheepsbouw en over de architectuur in het stadje. Het museum zit in een huis uit half negentiende eeuw en is open van begin juni tot half oktober (niet op maandag), in september en oktober alleen van woensdag tot en met zaterdag. Panelen met informatie en verhalen over de geschiedenis van Mahone Bay staan door het plaatsje heen aan een wandelroute langs belangwekkende panden en locaties. Een beschrijving is in het museum verkrijgbaar en bij het toeristenbureau aan 165 Edgewater Street.

 

 

Chester

Duitse en Engelse immigranten en loyalistische vluchtelingen uit het Amerikaanse New England stichtten in 1759 het dorp Shoreham. Later werd die naam veranderd in Chester. Ondanks de locatie aan de oever van de Mahone Bay hielden de inwoners zich vooral bezig met bosbouw en agrarische activiteiten, hoewel visvangst en scheepsbouw toch ook wel een kleine rol speelden. In de tweede helft van de negentiende eeuw, toen alle vijandelijkheden tussen de Britse Noord-Amerikaanse koloniën en de VS lang voorbij waren, ontdekten Amerikanen het als een vakantiebestemming. Zij bouwden er statige huizen en brachten er hun zomers door. Dat heeft het dorp geen windeieren gelegd. Nu zijn die villa’s historische monumenten en geven ze het dorp een waardig aanzicht. Het toerisme is ook tegenwoordig een belangrijke bron van inkomsten. In de zomermaanden verdubbelt het aantal inwoners van het dorp.

 

 

Tancook Islands

Vanuit Chester gaat de veerboot William G. Ernst naar de Tancook-eilanden in de Mahone Bay. Die worden wel Nova Scotia’s best verborgen schatten genoemd. De aanlegsteiger is in het plaatsje aan het eind van Water Street; de thuishaven is echter Tancook op Big Tancook Island. Dagelijks wordt enkele keren heen en weer gevaren. De tocht is in principe alleen voor passagiers bedoeld, gaat meestal via Little Tancook Island en duurt bijna een uur. Deze twee eilanden liggen vlak bij elkaar op zo’n tien kilometer uit de kust in de Mahone Bay. De naam is afkomstig van het Mi’kmaq-woord ‘uktancook’ dat ‘uitkijkend naar de open zee’ betekent. Groepen Duitsers en Franse hugenoten trokken in het laatste kwart van de achttiende eeuw naar deze eilanden. Een overblijfsel daarvan is nog altijd een van de specialiteiten hier: zuurkool, Tancook Sauerkraut genoemd.

 

Little Tancook

Op Little Tancook wonen zo’n dertig mensen. Het omvat alleen wat natuurgebieden en wandelpaden.

 

Big Tancook

Circa tweehonderd inwoners verblijven op Big Tancook, ’s ?zomers dankzij bewoners van vakantiehuisjes nog zo’n vijftig meer. Hier is ook wat het dorpje Tancook wordt genoemd met onder andere een eenvoudig restaurant, een paar winkeltjes, een eenklassig schooltje, twee kerken, een postkantoor en een Bed & Breakfast-accommodatie. Er zijn enkele wandelroutes over ruige rotsen en door wilde wouden. Op sommige plaatsen zijn fossielen te vinden.

 

Tancook Island Museum

In Tancook is ook het Tancook Island Museum. Dat staat naast Farrar’s General Store aan Tancook Island Road. Er is een allegaartje bijeengebracht van spullen die anders naar de vuilnisbelt zouden zijn gegaan. Wel is alles afkomstig van mensen van de eilanden zelf. Daarbij is wat oud materiaal en dat geeft inzicht in het leven van de bewoners van een eeuw geleden.

 

New Ross

Openluchtmuseum Ross-familie

Een openluchtmuseum met onder meer een boerderij, een dorpsschool en een dorpswinkel is te vinden in het dorp New Ross, een stukje het binnenland in aan 4568 Route 12/Regional Road 2. In 1816 heeft de familie Ross hier de boerderij gesticht. Tot 1970 hebben zij er gewerkt. Nu kunnen bezoekers er kijken hoe allerlei boerderijdieren worden verzorgd, tonnen worden gemaakt en diverse soorten eten worden klaargemaakt op een wijze zoals de eerste kolonisten dat deden. Ook worden er zeldzame of bijzondere boerderijdieren gefokt. Het schooltje dateert uit 1907 en is ingericht met spullen uit die tijd. In een werkplaats uit 1870 kan worden gekeken naar het bereiden van boter en het vervaardigen van de houten onderdelen voor het repareren van gereedschappen. Verder is er het compleet ingerichte originele woonhuis van de Ross-familie uit 1817 en zijn er nog andere werkplaatsen in gebruik voor diverse bezigheden. In een bezoekerscentrum is uitleg te vinden over de activiteiten die gaande zijn. Over het hele complex verdeeld zijn er meer dan vierduizend boerenattributen en agrarische machines tentoongesteld. Open van begin mei tot eind oktober dagelijks, van begin november tot eind april niet op maandag en dinsdag.

10 prachtige bestemmingen in Mahone Bay en Oost-Canada