Nova Scotia

Swipe

Zuidoostkust van Cape Breton

Op deze pagina vind je enkele bezienswaardigheden aan de zuidoostkust van Cape Breton Island in de Canadese provincie Nova Scotia. Het gaat vooral om de natuur en enkele historische en geologische bijzonderheden.

Albert Bridge

Mira River

Ten noorden en westen van Louisbourg stroomt de Mira River. Deze loopt door een oude scheur in de aardkorst en wordt een van de mooiste, langste en breedste rivieren van Nova Scotia genoemd. Er zijn veel wouden en de oevers bestaan vaak uit kliffen die tot zeven meter hoog rijzen. Daarin zijn op sommige plaatsen zwarte banden van steenkooladers te zien. Tussen Albert Bridge en Marion Bridge zitten in de rotsen ook tal van fossielen en op diverse plaatsen zijn grotten.

Mira River Provincial Park

Bij Albert Bridge steekt een bebost schiereiland de rivier in en daarop ligt het Mira River Provincial Park. Ook daar zijn enkele grotten en in sommige zijn resten van activiteiten van de oorspronkelijke bewoners gevonden. Verder is de klei die hier aanwezig is, door Franse kolonisten gebruikt om stenen van te bakken voor de bouw van vestingwerken en huizen. Er zijn een camping en enkele plaatsen waar vogels kunnen worden bekeken, en er kan worden gekanood. De toegang tot het park is aan Brickyard Road ten oosten van het dorp en het is open van half juni tot begin september. ’s ?Winters worden er langlaufloipes uitgezet.

Marion Bridge

Two Rivers Wildlife Park

Verder naar het westen aan de Mira River ligt het dorp Marion Bridge. Hier is aan 4581 Grand Mira North Road de toegang tot het Two Rivers Wildlife Park. Dat is een dierentuin met circa vijftig diersoorten, waarvan vele in Nova Scotia zelf in het wild voorkomen, zoals zwarte beren, elanden, witstaartherten, vossen, lynxen, ganzen, Amerikaanse zeearenden, eenden, bosmarmotten en bevers. In de zomer kan er gevist en gewandeld worden en in de rivier worden gezwommen, ’s ?winters zijn er langlaufloipes, kan er geschaatst worden en kan er op de dichtgevroren meren aan ijsvissen worden gedaan. Het park is alleen op eerste kerstdag dicht.

Gabarus

Wildernisreservaat

Een tamelijk bijzonder wildernisreservaat is te vinden bij het vissersdorp Gabarus. Dat ligt aan de Atlantische kust. Er zijn lagunes, duinen, stranden met rotsen en kiezels, veenmoerassen, min of meer kale vlaktes, meren, plassen, langzaam stromende beken en dichte wouden. Onder andere zijn er druifvarens te vinden die nergens anders in Nova Scotia voorkomen. In juni en juli liggen zeehonden op de oevers te zonnen, zowel volwassen dieren als pups. In de duinen zitten rode vossen en sneeuwhazen, op eilandjes voor de kust nestelen kolonies van diverse soorten aalscholvers en eenden. Ook komen er Amerikaanse zeearenden voor. Op enkele plaatsen zijn restanten van bewoning uit de negentiende eeuw te zien. Het is geen makkelijk terrein om door te trekken maar wel interessant voor de avonturier. Vlak bij Gabarus begint een pad dat naar de kust loopt en langs de noordgrens van het wildernisgebied gaat. Het dorp zelf is een schilderachtig plaatsje dat uitzicht biedt over Gabarus Bay.

St. Peter’s

St. Peters Canal

Een strook land van slechts achthonderd meter scheidt het zuiden van Bras d’Or Lakes en de Atlantische Oceaan. Hier doorheen is half negentiende eeuw het St. Peters Canal aangelegd en dat is nu een nationaal historisch monument. Deze waterweg is door twintig meter hoge granieten heuvels gegraven en aan beide zijden afgesloten met grote, nog altijd functionerende maar wel opgeknapte sluizen. De overheidsinstelling Parks Canada heeft bij het kanaal een kleine expositie ingericht over de historie en het belang ervan voor de bevoorrading en verdediging van het noordelijker gelegen Louisbourg en Sydney. Het is voor schepen toegankelijk van half mei tot half oktober, voor kijkers het hele jaar.

Nicolas Denys Museum

Meer over dit kanaal maar vooral over de historie van dit gebied is te zien in het Nicolas Denys Museum aan 46 Denys Street in St. Peter’s. Denys was een Fransman die half zeventiende eeuw een handelspost bouwde bij wat nu St. Peter’s is. Later kwamen er in de buurt ook diverse Franse en Britse vestingwerken bij. Helaas is van dat alles nauwelijks iets bewaard gebleven. Het museum kijkt uit over het kanaal en is open van begin juni tot eind september.

Battery Provincial Park

Op de plaats waar de Fransen en Britten forten hadden gebouwd, is nu het Battery Provincial Park. Dat ligt aan de oostzijde van St. Peters Canal. Er zijn wat resten van bouwwerken die aan de bolwerken worden toegeschreven. Informatiepanelen langs wandelroutes geven uitleg daarover. De ingang van het park is bij de brug in Route 4 over het kanaal. Open van half juni tot begin september.

Uitkijkplaatsen

Vanuit St. Peter’s over Route 4 noordwaarts langs de oostkust van Bras d’Or Lakes zijn tal van mooie uitzichten over het meer en de omringende heuvels. Daarvoor zijn diverse uitkijkplaatsen aangelegd. Op enkele locaties zijn tussen half december en begin april ski-afdalingen.

10 prachtige bestemmingen in Zuidoostkust van Cape Breton en Oost-Canada