Omgeving van Sint Petersburg

Swipe

Vologda

Handelsstad

Het in de 13e eeuw ontstane Vologda was in de latere middeleeuwen een belangrijk handelscentrum vanwege de ligging aan de waterwegen die het centrum en het noorden van Rusland verbonden. Toch waren nog in 1565 alle gebouwen, vestingwerken, bruggen, huizen, kerken en werkplaatsen van hout. Toen beval Ivan IV de constructie van een stenen fort even buiten de bestaande stad. Door de opkomst van St. Petersburg, 550 km westelijker, raakte Vologda in de eeuwen na 1700 zijn importantie kwijt. De eenzame ligging in het onherbergzame noorden maakte de stad tot aan de Russische Revolutie wel een geliefd verbanningsoord.

Kremlin

Evenals in andere oude Russische steden is het door Ivan IV gestichte kremlin het hart van de oude stad. In zijn huidige vorm dateert de vesting uit de 17e eeuw. Vlak erbuiten staat de mooiste kerk van de stad, de Sofiiski sobor. Gebouwd in opdracht van Ivan IV bevat zij fresco's van een eeuw later. Naast een grote concentratie van oude verwaarloosde kerken zoals de Voskresenksi sobor beschikt de stad over enkele opmerkelijke musea. Zo toont het Krajevedtsjeski-museum opgezette dieren. Schattig is het museum van de Vergeten Dingen, waar in een woning van een middenklasse-familie huiselijke zaken uit de 19e eeuw worden getoond als poppen, muziekdozen en foto's.

Diplomatiek museum

Tenslotte ziet u iets van de bewogen gebeurtenissen uit de tijd van de revolutie terug in het Museum van het Diplomatieke Corps. In Vologda waren toen diplomatieke vertegenwoordigingen van Groot-Brittannië en de VS gevestigd als ondersteuning van hun troepen die tegen de bolsjewieken vochten. Enkele kilometers ten noorden van de stad ligt aan de rivier Vologda het Spaso-Priloetski monastir uit de 14e eeuw. Op dit terrein staat de 16e-eeuwse Spaso-Preobrazjenski sobor en de houten Oespjenskaja tserkov uit de zelfde tijd.

10 prachtige bestemmingen in Vologda en Rusland