Oost-Slowakije

Swipe

Spišská Kapitula

Tussen de Hoge Tatra en het Slowaakse Karstgebergte ligt het historische landschap Spiš. Spišská Kapitula werd in de elfde eeuw gebouwd als religieus centrum van het Spišgebied. Het was de zetel van de proost (de voorzitter van het kapittel van kanunniken) en later van de bisschop. Door deze functie speelde de plaats een belangrijke rol in de religieuze en culturele ontwikkeling van de streek. De inwoners van het stadje waren voornamelijk kanunniken. De opeenvolgende proosten probeerden herhaaldelijk om Spišská Kapitula tot bisschopszetel te laten promoveren, maar lange tijd zonder succes. De aartsbisschop van Estergom, waaronder het gebied viel hield dat eeuwenlang tegen. Maar de proosten hadden aan het einde van de 18e eeuw eindelijk succes.

De nederzetting ontstond vlak bij een benedictijns klooster, dat aan de Via Magna lag, een oude Romeinse weg. De nederzegging en het klooster waren door de Tartaren verwoest. Op dezelfde plek werd daarna de basis gelegd voor het huidige Spišská Kapitula.

Spišská Kapitula is de enige nog volledig ommuurde stad in Slowakije. Twee poorten geven toegang tot de plaats. Binnen de muur domineert de Sint-Martinuskerk. De funderingen van deze kerk dateren uit de eerste helft van de dertiende eeuw. Uit die tijd resten ook de muren van het schip, het met een soort bessen verfraaide hoofdportaal en de kapitelen van de pilaren. De Leo Albus (witte leeuw) is een mooi voorbeeld van Romaanse beeldhouwkunst. Oogstrelend zijn de prachtige, vijftiende-eeuwse altaren. Ze zijn door de kanunniken zelf in hun werkplaats vervaardigd. De altaren in de kerk hebben onder meer de dood van Maria, de heilige Michaël en de aanbidding door de Drie Koningen als onderwerp. In de grafkapel van de familie Zápol'sky staat het kroningsaltaar van Maria, met afbeeldingen van diverse gebeurtenissen uit haar leven.

Voor de kerk houdt Johannes van Nepomuk vanaf een barokke pilaar een oogje in het zeil. Tegenover de kerk staat het bisschoppelijk paleis. Aan de andere kant van de kerk staat het seminarie. Het staat op de plek waar de Jezuïeten een klooster hadden neergezet. Zij hadden ook een gymnasium gebouwd. De school verhuisde in de 18e eeuw met de Jezuïeten naar Levoca. Langs de enige straat liggen diverse huizen die de kanunniken bewoonden. De eerste stadsmuur werd in de 14e eeuw gebouwd. De huidige vorm ontstond 2 eeuwen later, toen de Turkse troepen steeds verder richting Slowakije westen oprukten.

Spišská Kapitula is tegenwoordig een buitenwijk van Spišské Podhradie, het dorp waar de populaire Spiš-worstjes gemaakt worden.

10 prachtige bestemmingen in Spišská Kapitula en Slowakije