Ville De Québec

Swipe

Parc des Champs-de-Bataille

Tegen de Citadelle en de oude vestingstad van hoofdstad Ville de Québec van de Canadese provincie Québec aan en uitkijkend op de Fleuve St.-Laurent ligt het Parc des Champs-de-Bataille, het park van de slagvelden. Dit is een historisch belangrijke locatie en een beschermd monument. Er zijn bovendien diverse bezienswaardigheden.

Op dit heuvelachtige terrein met veel gras, plukken bos, struikgewas, speelvelden, monumenten en wandelroutes vond in 1759 de beslissende slag plaats om de Europese heerschappij over de koloniën waaruit Canada is gegroeid. Onder leiding van generaal James Wolfe voerden de Britten een verrassingsaanval uit waarop de Fransen onder leiding van veldmaarschalk Louis-Joseph de Montcalm geen tijdig antwoord hadden. De Fransen moesten zich overgeven. Beide commandanten raakten ernstig gewond en overleden kort na de veldslag. Die had nauwelijks dertig minuten geduurd... In de jaren daarna kwam Nieuw-Frankrijk bijna volledig in Britse handen. De Canadezen noemen dit terrein dan ook graag een van de belangrijkste historische plekken van Noord-Amerika.

Plaines d'Abraham

Eind zeventiende eeuw had de Schotse stuurman en loods Abraham Martin in dit gebied een kleine nederzetting van boerenbedrijven gevestigd. Het terrein werd dan ook Plaines d’Abraham genoemd, de vlaktes van Abraham. Pas toen de overheid er in 1908 een beschermd monument van maakte, werd het een park, het Parc des Champs-de-Bataille. Het rijst bijna loodrecht op uit de Fleuve St.-Laurent en is bereikbaar vanaf de Promenade des Gouverneurs en de Grande Allée. Op het terrein zijn diverse bouwwerken en standbeelden. Ook is er het Pierre-Dugua-de-Mons Terrace, genoemd naar de Fransman die de bonthandelspost Port-Royal in Nova Scotia bouwde en vervolgens in 1608 Samuel de Champlain stuurde naar wat nu Québec is om er een soortgelijke bonthandelspost neer te zetten. Dat werd Ville de Québec.

Maison de la Découverte

Aan de rand van het slagveldenpark zit in een complex van een militaire manege aan 835 Avenue Wilfrid-Laurier het informatiecentrum Maison de la Découverte, het huis van de ontdekking. Hierin staat een gedetailleerde kijk op de slag om Québec-stad centraal en de gevolgen daarvan voor de historie van Canada. Ook de natuur in het park wordt toegelicht en de invloed van het aanwezige wild op de ontwikkeling van Ville de Québec aan het begin van de zeventiende eeuw. Verder is er informatiemateriaal verkrijgbaar om zelf in het park op ontdekking te gaan. Hier vandaan vertrekt tussen eind juni en begin september Abrahams Bus voor een rondrit door het Parc des Champs-de-Bataille. Een gids speelt Abraham Martin en geeft uitleg over de bezienswaardigheden waar het busje langs komt.

Musée des Voltigeurs

In het manegecomplex zat ook het Musée des Voltigeurs, het museum der verkenners. In april 2008 is dat echter door een fikse brand voor een groot deel verwoest, maar het meeste van de museumcollectie kon worden gered. Die is tijdelijk ondergebracht in het Complexe Pierre-Bertrand aan 835 Boulevard Pierre-Bertrand aan de westkant van Ville de Québec, in de voorstad Vanier. Die museumcollectie heeft betrekking op het leven in Canadese militaire dienst. Daarbij zijn uniformen, wapens, medailles, insignes, oorkonden en plaquettes, vooral van de verkenners maar ook van andere militaire onderdelen. Alleen open van begin juni tot begin september en niet op maandag en dinsdag. Overigens heeft de Canadese federale regering besloten het gebouw te herbouwen. Haar bemoeienis heeft te maken met het feit dat het een nationaal historisch monument was. Wanneer het museum er weer kan worden ondergebracht, is echter nog niet bekend.

La Tour Martello

Midden in het slagveldenpark staat een dikke ronde toren. Dat is La Tour Martello. Dit soort torens waren goedkoop en snel te bouwen en moesten aan de verdediging van de stad bijdragen. Hier was er eentje rond 1810 neergezet. De vijand was toen de VS. De in de toren bivakkerende militairen hebben evenwel nooit in actie hoeven komen. Nu is het een museum met op drie verdiepingen displays over het soldatenleven van begin negentiende eeuw. Ook de historie en bouw van Martello-torens is uitgebeeld. Open van eind juni tot begin september.

10 prachtige bestemmingen in Parc des Champs-de-Bataille en Oost-Canada