West-Bohemen

Swipe

Plzeň

Wie aan Plzen denkt, denkt aan bier. En dan vooral aan Plzensky Prazdroj, het blonde bier dat in zoveel landen navolging heeft gevonden. In 1295 gaf koning Václav II een aantal inwoners van de stad het recht om bier te brouwen. Alleen burgers die het brouwrecht verkregen hadden, mochten in hun eigen huis bier brouwen en verkopen. Aangezien niet elke burger die het recht had om bier te brouwen ook daartoe de faciliteiten had, werd het brouwen soms uitbesteed. Hierna werd het vocht in eigen kelder opge-slagen om te gisten en te rijpen. Het bier uit Plzen heeft zo’n bijzondere smaak, vanwege de goede kwaliteit hop die gebruikt wordt en door het hoge mineraalgehalte van het water. Ook het feit dat de gisting plaatsvindt in keldergangen die in zandsteen uitgehou-wen zijn, levert een positieve bijdrage aan de smaak. De gangen die tezamen een lengte van zo’n 10 kilometer hebben, kunnen bezichtigd worden. De ingang bevindt zich aan de straat Perlová.

Om de hoek, op Veleslavinova 6, vindt u het biermuseum (Pivovarské Muzeum). In het museum kunt u de geschiedenis van de pilsener bierbrouwers volgen. Ook kunt u de methoden zien die bedacht waren om het bier toch zo koud mogelijk te krijgen en te houden. Zo bestonden kroegtafels uit een houten frame met een stenen middenblad en werd het bier uit tinnen kannen geschonken. In een kamer naast de opslagkelder werd in de winter ijs gestort, waardoor de kelder het hele jaar koel bleef.

Plzen dankt zijn faam aan het bier. De bijnaam ‘zwarte Plzen’ is echter te wijten aan de luchtverontreiniging, die veroorzaakt wordt door de zware industrie.

Voor wie wat meer wil zien dan het bier en wat daarmee samenhangt, zijn een aantal bezienswaardigheden de moeite van het bekijken waard. Hieronder vallen de gotische Sint-Bartolomeuskerk aan het Námestí Republiky en het West-Boheemse Museum (Západoceské muzeum) aan de Drevena Ulice, waar kostbaarheden vanaf de veertiende eeuw tot heden te zien zijn. Tot de kunstschatten behoren porselein, keramiek, glas, meubels en klokken. De etnografische afdeling van het museum (Národopisné sbírky) bezit onder andere doedelzakken uit de streek Chodsko (zie ook aldaar).

10 prachtige bestemmingen in Plzeň en Tsjechië