Zuid-Bohemen

Swipe

Třeboň

Tussen de rivier Zlatá Stoka (het gouden kanaal) en het meer Svet (= wereld) ligt Trebon. De Duitse naam van het stadje (Wittingau) herinnert aan de tijd dat de adellijke familie Rožmberk, voorheen Wittigonen (Vítkovec), in Trebon de macht in handen had. De Rožmberks hebben de stad zo’n 300 jaar in bezit gehad. Al in 1367 werd het augustijnenklooster door hen gesticht en de gotische Sint-Gilleskerk gebouwd. In die tijd verwierf de Meester van Trebon (ook wel Meester van Wittingau genoemd) wereldfaam door het maken van prachtige altaarpanelen. Hij ontwierp voor de Sint-Gilleskerk een schitterend exemplaar. Dit meesterwerk siert echter niet langer de kerk. In 1781 werden beide gebouwen in de barokstijl verbouwd, omdat een brand zowel het klooster als de kerk zwaar beschadigd had. De bouwmeesters verwijderden het altaar, omdat ze vonden dat het niet langer in de kerk paste. De beschilderde panelen uit 1380 zijn echter wel bewaard gebleven en zijn nu te bezichtigen in de Nationale Galerie te Praag. In het klooster bevinden zich muurschilderingen waarop het verhaal van de legende van Sint-Sigismund wordt verteld.

Een interessante bezienswaardigheid vormen de oude stadsmuren uit 1525. De wal omringt nog steeds grotendeels het oude stadscentrum. Een viertal poorten geeft toegang tot de oude kern. Drie daarvan zijn tegelijkertijd met de muren neergezet; de Novohradská poort, de Svinenská poort en de Hradecká poort. Laatstgenoemde kreeg in 1870 het huidige uiterlijk. De Budejovická poort werd door Petr Vok, de laatste telg uit het adellijke geslacht Rožmberk aan het begin van de zeventiende eeuw gebouwd. Hij is in 1660 op de burcht gestorven.

Als we de verhalen mogen geloven was bovengenoemde Petr Vok een hartstochtelijk rokkenjager en hield hij er in de burcht van Trebon een harem van 16 mooie vrouwen op na. Ook diende de burcht in zijn tijd als decor voor vele frivole feesten waar het vrouwelijk schoon altijd rijkelijk vertegenwoordigd was. Vrouwen waren echter niet de enige passie van Petr Vok. Door zijn hartstocht voor boeken werd hij de grondlegger van de ‘Rozen-bergs Bibliotheek’. Deze indrukwekkende verzameling boeken bestond uit de omvangrijke collectie van zijn broer Willem en uit boeken en manuscripten die Petr Vok zelf bij elkaar gezocht had. In de Dertigjarige Oorlog werd de gehele collectie door de Zweden naar hun vaderland verscheept. De Zweedse koningin Christina schonk de Rozenbergs Bibliotheek aan het Vaticaan, toen zij zich in 1655 tot het katholicisme bekeerde.

Een lange gang uit 1612 verbindt de Budejovická poort met de dertiende-eeuwse burcht. Van het oorspronkelijke gebouw is niets meer te vinden, aangezien het in de zestiende eeuw volledig werd herbouwd en uitgebreid. De bibliotheek dateert uit 1605. Graaf Johann Adolf Schwarzenberg heeft het kasteel halverwege de zeventiende eeuw ter vereffening van een lening in bezit gekregen. Ruim een eeuw later (1874-1877) werd het opzichtige Schwarzenberg mausoleum gebouwd.

Trebon was het eerste van een groot aantal landgoederen dat de familie Schwarzenberg later in Tsjechië bezat. Tegenwoordig biedt het kasteel onderdak aan een tentoonstelling over de geschiedenis van de stad en aan een expositie van zaken die samenhangen met de visserij.

Een van de nabijgelegen meren, dat naar de heren van Rožmberk genoemd werd (Rožmberksky Rybník), is het grootste vismeer van Tsjechië. De oppervlakte is 721 hectare. Op een windstille dag kan op het meer de kromming van de aarde gemeten worden, iets wat bij maar weinig wateren ter wereld mogelijk is.

10 prachtige bestemmingen in Třeboň en Tsjechië