Zuid-Moravië

Swipe

Jihlava

Aan de rivier de Jihlava ligt de stad met dezelfde naam. De stad werd in de dertiende eeuw door koning Wenceslas I als mijnstad gesticht. In Jihlava werd voor het eerst het mijnrecht vastgelegd. Dit recht werd door andere mijnsteden overgenomen. De Rijksmunt was vanwege het zilver enige tijd te Jihlava gevestigd. Aan de voorspoed die het edelmetaal de stad bracht, kwam door de Dertigjarige Oorlog een einde. Pas aan het einde van de negentiende eeuw kreeg de economie nieuwe impulsen. Ook op cultureel gebied heeft de stad haar steentje bijgedragen. De beroemde componist Gustav Mahler (1860-1911) heeft zijn jeugd te Jihlava doorgebracht.

Het langwerpige plein Námestí Míru behoort tot de grootste historische pleinen in Tsjechië. Een groot, lelijk warenhuis valt volledig uit de toon bij de elegante huizen die het plein omringen. Een barokke pestzuil (1690), een Neptunusfontein en een Amphitritefontein staan op het plein (Amphitrite was de godin van de zee, de gemalin van Neptunus). In de noordwesthoek van het plein staat het Museum van de Boheems-Moravische Hooglanden. Het museum bezit maquettes van huizen uit de hooglanden, mineralen, opgezette dieren en munten. Verder kunt u hier een maquette van de oude stad bekijken. Aan het plein staan het veertiende-eeuwse, laatgotische stadhuis en de jezuïetenkerk die tussen 1680 en 1689 in de barokke stijl is opgetrokken. De kerk is gewijd aan Sint-Ignatius. In de dertiende eeuw werden de drie belangrijkste kerken en kloosters van de stad gebouwd: de Mariakerk met het bijbehorende minorietenklooster, de Heilige-Kruiskerk met het dominicanenklooster en de parochiekerk gewijd aan Sint-Jakob. Deze godshuizen behoren tot de oudste bewaard gebleven delen van de stad. De Mariakerk is een uit drie schepen bestaande basiliek met een korte dwarsbeuk en een lang presbyterium. De dominicanenkerk van het Heilige Kruis is geïnspireerd op de Frans-gotische stijl. In het interieur zijn de invloeden van de gotische school van Petr Parler duidelijk merkbaar. De Jakobskerk werd onder invloed van de dominicaner bouwkunst in een klassiek-gotische stijl gebouwd. Onder de stadsbibliotheek begint een labyrint van onderaardse gangen, dat zich onder het gehele oude stadscentrum uitstrekt. Deze gangen werden in de veertiende eeuw in de rotsen uitgehouwen om de biervoorraden op te slaan en koud te houden. In de Dertigjarige Oorlog werden kostbaarheden in de catacomben verstopt en werd het gangenstelsel gebruikt bij de verdediging van de stad. U kunt deze doolhof op aanvraag bezoeken.

10 prachtige bestemmingen in Jihlava en Tsjechië