Zuid-Moravië

Swipe

Tišnov

Een hoge, met mos bedekte muur vlak bij de plaats Tišnov doet nauwelijks het bestaan vermoeden van de ‘Hemelpoort’. Het Latijnse equivalent, Porta Coeli was de naam van het in de dertiende eeuw door koningin Constance gestichte klooster. Constance was de dochter van de Hongaarse koning Béla III, de weduwe van de Premyslide koning Otakar II en de moeder van koning Wenceslas II van Bohemen en van Margrave van Moravië. Wenceslas overleefde zowel zijn moeder als zijn broer en verveelvoudigde de rijkdommen van het klooster om zijn overleden familieleden te eren. Hierdoor werd Porta Coeli een van de rijkste kloosters van de cisterciënzerorde.

Ten tijde van de hussietenoorlogen werd de Porta Coeli zwaar beschadigd en werden de kloosterlingen verdreven. Zij keerden in 1625 naar het klooster terug en verlieten het opnieuw in 1782, als gevolg van door keizer Josef II doorgevoerde hervormingen. Gedurende het 150-jarige verblijf hebben de kloosterlingen het gebouw gerestaureerd en uitgebreid. Na 1872 werden diverse industrieën in het klooster ondergebracht. Ondanks het roerige verleden is het klooster een belangrijk middeleeuws monument. Vooral het portaal aan de westzijde van het gebouw is heel bijzonder. De weelderigheid en de symboliek in het ontwerp bevestigen de betekenis van de naam ‘Poort naar de Hemel’. In het timpaan boven de ingang wordt Jezus geflankeerd door Maria en Johannes de Doper, die neerkijken op de knielende stichters van het klooster, koningin Constance en Margrave Premysl.

10 prachtige bestemmingen in Tišnov en Tsjechië