Antarctica

Swipe

Regelgeving voor bezoekers van het Antarctisch gebied

(officiële tekst IAATO)

 Antarctica is een uniek natuurgebied dat op een bijzondere wijze internationaal wordt beschermd en beheerd. Er dienen dan ook bepaalde regels in acht genomen te worden om zo te verzekeren dat dit unieke continent behouden blijft. Vandaar dat er tijdens de Antarctic Treaty Consultative Meeting van april 1994 in Kyoto een "Guidance for Visitors to the Antarctic" is opgesteld. Deze bevat de volgende richtsnoeren waar een ieder die zich in het Antarctisch gebied begeeft zich aan heeft te houden.

Houd Antarctica zoals het is

Antarctica is nog relatief ongerept, de grootste wildernis op aarde. Het is nog niet op grote schaal onderworpen geweest aan allerlei vormen van (schadelijke) menselijke invloeden. Zorg ervoor dat dit zo blijft.

• Dump geen rommel en afval op het land. Verbranden in de open lucht is verboden.

• Verstoor en vervuil geen meren en stromen. Men moet zich op de juiste wijze ontdoen van al het op zee ontstane afval.

• Graveer niets in, of schilder geen namen of graffiti op, rotsen en gebouwen.

• Neem geen biologische of geologische exemplaren of door de mensen gemaakte archeologische voorwerpen als een souvenir mee; dus ook geen stenen, beenderen, eieren, fossielen en onderdelen van gebouwen.

• Beschadig of verniel geen gebouwen, ongeacht of het nu gebruikte, ongebruikte of in de steek gelaten gebouwen of noodschuilplaatsen zijn.

Respecteer speciaal beschermde gebieden

Een verscheidenheid van gebieden binnen het Antarctisch gebied heeft de status van 'speciaal beschermd gebied' gekregen, vanwege de ecologische, wetenschappelijke, historische of andere waarde van het desbetreffende gebied. Toegang tot deze gebieden is in beginsel verboden, tenzij dat met uitdrukkelijke toestemming van een bevoegd gezag gebeurt. Activiteiten in en nabij aangewezen historische locaties en monumenten, en sommige andere gebieden kunnen aan speciale beperkingen onderhevig zijn. Een overzicht van deze gebieden wordt gegeven in de bijlage bij de toelichting op het aanvraagformulier.

• Ken de gebieden die zijn aangewezen en wees op de hoogte van de beperkingen met betrekking tot de toegang tot deze gebieden en de activiteiten in de gebieden.

• Neem de toepasselijke beperkingen in acht.

• Men mag de historische locaties en monumenten niet beschadigen, verplaatsen of vernietigen, evenmin als de daarbij behorende archeologische voorwerpen. Respecteer wetenschappelijk onderzoek Vermijd het om wetenschappelijk onderzoek en de bijbehorende voorzieningen en uitrusting te belemmeren.

• Verkrijg toestemming voordat u een Antarctische wetenschaps- en ondersteunende basis bezoekt; bevestig de afspraken 24 tot 72 uur voor aankomst en neem de regels met betrekking tot deze bezoeken in acht.

• Belemmer of verwijder geen wetenschappelijke uitrustingen of registratiepunten en verstoor geen experimentele studiegebieden, kampementen of voorraden.

Zorg voor veiligheid

Fotograferen ja, maar niet zo!!!Wees voorbereid op zware en veranderlijke weersomstandigheden en zorg ervoor dat uitrusting en kledij voldoet aan de in het Antarctisch gebied geldende standaard. Denk eraan dat het Antarctische milieu ongastvrij, onvoorspelbaar en potentieel gevaarlijk is.

• Ken de eigen mogelijkheden en de gevaren van het Antarctische milieu en handel overeenkomstig. Plan activiteiten op een zo veilig mogelijke manier.

• Houd een veilige afstand van alle flora en fauna, zowel aan land als op zee.

• Neem notitie van en handel volgens de instructies van de leiders; dwaal niet af van de groep.

• Loop niet over gletsjers of grote sneeuwvlakten zonder de benodigde uitrusting en ervaring; er bestaat een reëel gevaar om in van de verborgen spelonken te vallen.

• Reken niet op een reddingsteam. De eigen bekwaamheid moet toereikend zijn en risico's nemen af door deugdelijke planning, gedegen uitrusting en getraind personeel.

• Indien er geen noodtoestand is, betreed dan noodschuilplaatsen ook niet. Als er materiaal of voedsel van een noodschuilplaats gebruikt is, informeer dan het dichtstbijzijnde station of de nationale autoriteiten wanneer de noodtoestand voorbij is.

• Respecteer de rookverboden, zeker om en nabij gebouwen en neem voorzorgsmaatregelen tegen de dreiging van brand. Dit is een groot gevaar in de droge omgeving op Antarctica.

Bescherm de Antarctische flora en fauna

Campbell, een van de subantarctische eilanden van Nieuw-Zeeland ©Gerrie QuispelVerstoring van de Antarctische flora en fauna is verboden, tenzij dit in overeenstemming met de vergunningsvoorschriften gebeurt.

• Gebruik geen vliegtuigen, schepen, kleine boten, of andere manier van transport op zodanige wijze dat de flora en fauna in zee dan wel aan land verstoord wordt.

• Men mag vogels of zeehonden niet voederen, aanraken of verhandelen, ze niet benaderen of fotograferen op een manier waardoor ze zich anders gaan gedragen dan normaal. Let zeker goed op als ze aan het broeden of in de rui zijn.

• Beschadig geen planten of andere vegetatie, bijvoorbeeld door erover te lopen, te rijden of te landen op uitgestrekte mosbedden of op de met korstmos bedekte puinhellingen.

• Gebruik geen geweren of explosieven. Houd geluid en lawaai tot een minimum beperkt om te voorkomen dat de natuurlijke leefomgeving van de dieren verstoord wordt.

• Breng geen uitheemse planten of dieren in het Antarctisch gebied, zoals pluimvee, honden, katten en kamerplanten.

Rondreizen

Groepsrondreis Antarctica

Deze groepsreis Antarctica is een gemakkelijke reis naar een moeilijk gebied. De ultieme kans om vanaf een comfortabel schip dit extreme continent...

v.a. 14999.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Antarctica