Brazilië

Swipe

Taal

In Brazilie wordt een taal gesproken Portugees, met een eigen accent( zachter) Brazilianen spreken nauwelijks vreemde talen. Zelfs in middenklassenhotels komt het vaak voor dat geen van de personeelsleden Engels of een andere vreemde taal spreekt en in restaurants, taxi’s en winkels is de kans nog kleiner dat iemand u verstaat. Alleen het personeel op vliegvelden en in de vliegtuigen zelf spreekt redelijk Engels en in de zuidelijke staten en de grote steden zoals São Paulo en Rio de Janeiro is de kans wat groter mensen te ontmoeten die Engels of Duits spreken. Maar Nederlanders komt men overal wel tegen en Nederlands wordt natuurlijk ook gesproken in de Hollandse kolonies, desgewenst in alle mogelijke dialecten.

Er is in Brazilie een duidelijke groei in belangstelling voor Engels leren op school. Het hoort bij de leergierigheid, de wil om hogerop  te komen. Dus in communicatieve functies wordt het als een voordeel ervaren als de candidaat bij een sollicitatie laat blijken Engels te beheersen.

In 1494 kwamen de in Zuid-Amerika koloniserende Spanjaarden en Portugezen tot een gebiedsverdeling, het traktaat van Tordesillas, en dit werd tevens de taalgrens. In het door Portugal bezette gebied werd Portugees de officiële taal, in de rest van Zuid-Amerika het Spaans. Maar de invloedssfeer van de Portugezen en dus van het Portugees overschreed later de afgesproken grenzen. Kreeg Portugal bij de eerste verdeling 2,5 miljoen km² toegewezen, later groeide dat uit tot de huidige 8,5 miljoen km². Deze expansie vond vooral in de 17e eeuw plaats. Maar ook in het begin van de vorige eeuw, tussen 1902 en 1912, werd nog aardig wat terreinwinst geboekt toen Barão de Rio Branco niet minder dan 32 grensverdragen sloot met regeringen van omliggende landen. In het onderwijs is Portugees de verplichte voertaal.

In het zuiden bestond tot in het begin van de jaren veertig van de 20e eeuw nog wel een aantal Duitse scholen in de kolonies en steden met veel Duitse immigranten, maar toen deze scholen separatistische en fascistische trekjes gingen vertonen werd een algemeen verbod uitgevaardigd op het geven van onderwijs anders dan in het Portugees.

De Indianen echter spreken nog altijd hun eigen taal(talen).

 De pas gearriveerde immigranten doen dat ook, maar hun tweede generatie niet meer, want die hebben dan al het Braziliaanse zelfbewustzijn overgenomen om allemaal dezelfde taal te spreken. Maar is die taal nog zuiver Portugees? Hierop moet het antwoord ontkennend luiden. Want het Braziliaanse Portugees heeft door de jaren heen een aantal wijzigingen in intonatie en het leggen van de klemtoon ondergaan. Men kan dat het beste vergelijken met de ontwikkeling van het Engels in Noord-Amerika. Zoals de Amerikanen Amerikaans spreken in plaats van Engels, zo spreken de Brazilianen Braziliaans en geen zuiver Portugees meer. In hun woordenschat zijn bijvoorbeeld woorden opgenomen uit de Indianentalen en uit de talen van Afrikaanse slaven. Ook veel dorpen -dragen Indiaanse namen.

10 prachtige bestemmingen in Brazilië