Brazilië

Swipe

Het land

Brazilië heeft een oppervlakte van 8.511.965 km² en beslaat daarmee bijna de helft van het Zuid-Amerikaanse continent. In grootte is Brazilië het vijfde land van de wereld (na de voormalige Sovjetunie, Canada, China en de Verenigde Staten van Noord-Amerika). Het land is 250 keer groter dan Nederland. Van noord naar zuid is de langste afstand 4320 km, van oost naar west 4336 km.

Indien de 8,5 miljoen km² beoordeeld wordt naar potentiële economische bruikbaarheid is Brazilië het grootste land. Er zijn geen hete woestijnen, geen ontoegankelijke gebergten en er is nimmer extreme koude. Bijna de gehele oppervlakte zou kunnen bijdragen aan de welvaart van de bevolking met een voorbehoud voor wat betreft het Amazonegebied. Deze regio – deel van Brazilië uitmakend – bezit weliswaar rijke bodemschatten en grote economische potenties (hydro-elektrisch vermogen, visvangst en houtcultuur), maar heeft een zodanige grote betekenis voor de wereld zuurstofproductie dat een strikt geconditioneerd beheer nodig is.

10 prachtige bestemmingen in Brazilië