Cambodja

Swipe

Bevolking

Cambodja was het belangrijkste deel van het machtige Khmerrijk, vandaar dat ook tegenwoordig maar liefst 85 procent van de bevolking tot het Khmervolk behoort. Andere volkeren zijn de Chinezen, Vietnamezen en de Cham. Samen zorgen zij voor een inwoneraantal van ongeveer 15 miljoen. Opmerkelijk is de groei van het aantal Vietnamezen dat naar Cambodja immigreert, legaal en illegaal. Op dit moment zijn het dan ook de Vietnamezen die worden lastig gevallen als ongewenste vreemdelingen.

De etnische bevolkingsgroepen hebben het nooit gemakkelijk gehad in Cambodja. Maar de Chambevolkinghad het wel heel zwaar te verduren tijdens het gruwelijke Pol Pot-regime. De helft van de Chambevolking werd in deze periode vermoord door de Rode Khmer. In totaal werden er in Cambodja tijdens de bijna dertig jaar durende oorlog tussen de twee en vier miljoen mensen vermoord. Het inwonertal voor Pol Pot en de holocaust van de Rode Khmer was voor de oorlog ongeveer 8 miljoen. Aan het eind van de jaren zeventig waren er nog maar ongeveer 5 miljoen mensen over. Dankzij een hoog geboortecijfer in dit ontwikkelingsland is de bevolking weer snel gegroeid en nog steeds aan het groeien.

10 prachtige bestemmingen in Cambodja