Chili

Swipe

Milieuproblemen

Door een langdurige en sterk toegenomen exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, gebrekkige overheidscontrole, een sterk groeiende bevolking, industrialisatie en explosieve groei van de (export) economie zijn in Chili vorige eeuw tal van 'moderne' milieuproblemen ontstaan. De oorzaak van veel milieuproblemen stamt uit de koloniale tijd, toen Chili werd gebruikt als grondstofleverancier voor de rijke landen. Om de hoge buitenlandse schulden af te lossen is onder de militaire dictatuur de export nog eens sterk opgevoerd. Op grote schaal werden grondstoffen geëxporteerd als koper, houtpulp, fruit en vismeel, een ontwikkeling die niet alleen nadelig is voor het milieu, maar Chili bovendien weinig inkomsten en werkgelegenheid oplevert. Aan een duurzaam gebruik van het milieu is weinig aandacht besteed, zodat in sommige delen van Chili bodem, lucht en water ernstig vervuild zijn, en natuurlijke hulpbronnen worden bedreigd.

Een goed milieubeleid ontbrak lange tijd in Chili. Sinds het democratische bewind is 'milieu' een onderwerp van felle discussies geworden, en groeit in Chili het milieubewustzijn. Sinds Aylwin is er een milieuministerie (CONAMA); een belangrijke stap in het bereiken van een beter milieubeleid. Een nieuwe milieuwet trad in 1993 in werking. Op dit moment worden vooral tastbare problemen als watervervuiling en de smog van Santiago aangepakt, en met succes. Op het gebied van het water ligt de prioriteit bij de bouw van rioolzuiveringsinstallaties, en het terugbrengen van de industriële lozingen. Er is in Chili een grote belangstelling voor schone technologieën en Santiago's 'rode lijst van vervuilende industrieën' bleek na een jaar met 40% te zijn afgenomen. Een wezenlijk ander milieubeleid is op korte termijn echter moeilijk te realiseren zolang de export van grondstoffen de drijvende kracht van de Chileense economie is. De Chileense milieuproblemen zijn op lange termijn slechts op te lossen door de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen tot een ecologisch verantwoord niveau terug te brengen. Het grote dilemma daarbij is dat dan een economische ineenstorting dreigt. 'De schuldencrisis heeft het land in een zodanige situatie gebracht waarin het zijn toekomstige bestaansgrond vernietigt om de huidige te redden' (bron: Miliedefensie/Chili Kommitee Nederland).

10 prachtige bestemmingen in Chili