China

Swipe

Chinees aardewerk en porselein

Aardewerk en porselein hebben in China een ontwikkeling van 8000 jaar doorgemaakt. In de oudheid kwam zowel gekleurd als zwart aardewerk voor. Terracotta was op zijn best tijdens de Qing-dynastie, en driekleurig aardewerk (táng sïncai) bereikte zijn hoogtepunt ten tijde van de Tang-dynastie. Gedurende deze periode kwam porselein tot leven door het gebruik van geel, groen, blauw, bruin, zwart en wit glazuur.

Chinees porselein kwam zo’n 3000 jaar geleden tot bloei tijdens de Shang-dynastie, en is een van China’s grootste cultuurschatten. Tijdens de Han-dynastie werd hoofdzakelijk zwart en celadon porselein geproduceerd. Celadon, een type glazuur met een kleur die op jade lijkt, maakte een lange en ononderbroken ontwikkeling door tot het tijdens de Tang-dynastie een hoog technisch peil bereikte. Het porselein van de Song-dynastie geldt als klassiek. In die periode hadden de handwerkslieden een hoge graad van verfijning in het ontwerpen, branden en glazuren bereikt. Stukken uit deze tijd bereiken dan ook een perfect evenwicht tussen vorm, glazuur en artisticiteit.

De porseleinhoofdstad is zonder twijfel Jingdezhen, in de provincie Jiangxi. Met een geschiedenis van 1700 jaar porseleinproductie speelt het nog altijd een vruchtbare rol in de Chinese porseleinkunst en -industrie.

Bronzen vaten

Ongeveer 5000 jaar geleden begonnen de Chinezen brons te gieten. Tijdens de Shang- en de Zhou-dynastie gebruikten aristocraten bronzen vaten voor voorouderlijke riten en de wereldser gebruiksdoeleinden van het dagelijks leven. Voorouderverering speelde een belangrijke rol in deze tijd, en bronzen vaten werden bij de rituele offers gebruikt. Zoals paste bij de belangrijke maatschappelijke rol die ze in die tijd speelden, werden ze op ereplaatsen, zoals in vooroudertempels, bewaard en werden voor feestmaaltijden en vieringen gebruikt.

Gewone bronzen vaten werden voor gebruiksdoeleinden als koken gebruikt of om gierstwijn te verwarmen, maar grote sierlijke vaten zouden machts- en statussymbolen worden. Een ding (ding), een bronsvat met drie of vier poten, werd oorspronkelijk zowel voor het koken als voor ceremoniële doeleinden gebruikt – maar ging macht symboliseren. Dings werden ook versierd met details van belangrijke politieke gebeurtenissen en voorstellingen ter herdenking van overledenen. Deze mooie en verfijnde voorstellingen zijn thans belangrijke historische getuigenissen van politieke allianties en eerbewijzen en van het leven van mensen die duizenden jaren geleden leefden. Uiteindelijk werden dings symbolen van macht en prestige doordat het zeer kostbaar werd ze te laten maken.

Door het vele gebruik ervan ontwikkelde bronswerk in China zich veel sneller dan in andere delen van de wereld. Technisch waren Chinese bronzen in deze periode ongeëvenaard. Bronzen vaten zoals jue (jué) en zhi (zhì) wijnbokalen, zun (zùn) wijnbekers en hu (hú) wijnbokaalbekers waren zeer geperfectioneerd.

In 1976 ontdekten archeologen een Shang-graf in Anyang, de vroegere hoofdstad van de Shang-dynastie, in het noorden van de provincie Henan. Het graf was de grafkamer van Fuhao, de gemalin en tevens een hoge generaal van koning Wuding. Het graf, gelegen bij de Tempel voor de Voorouderverering in de Yin-ruïnes, leverde een rijke vondst aan artefacten op en is nog altijd het enige graf van de Shang-keizers dat ongeschonden is aangetroffen. In het graf werden tal van bronsvaten aangetroffen, waarvan sommige vermoedelijk door Fuhao zijn gebruikt en andere grafgiften waren.

Verscheidene beroemde bronzen vaten uit de Shang-tijd die momenteel her en der over de wereld worden tentoongesteld behoren tot de vond-sten uit het graf van Fuhao. De meeste rituele vaten van de Shang hebben de vorm van dieren en zijn versierd met zeer gestileerde dierenpatronen en -motieven. Een van de voorbeelden is de oude Chinese totem die bekendstaat als het taotie (tïotiè) masker – een taotie is een mythisch monster met uitpuilende ogen dat woestheid en kracht symboliseert. Dit mythische dier is veel op Shang-bronzen te zien, aangezien het een centrale rol speelde in de geloofsvoorstellingen van de Shang. Offers die in dit vat met de vorm van een dier werden gedaan, werden symbolisch door de taotie opgegeten en naar het rijk der geesten overgebracht. Later werd dit motief een artistiek motief op zichzelf, een symbool van de mystiek en de kunstvaardigheid van China’s bronstijd.

10 prachtige bestemmingen in China