China

Swipe

De reuzenpanda

De reuzenpanda is een bedreigde diersoort die alleen in het westen van China te vinden is. Door het opdringen van de mens is de habitat van de panda nog maar beperkt tot zes afgelegen plekken, hoofdzakelijk in Sichuan. Panda’s zijn verwant aan beren, hoewel ze daar in veel opzichten aanzienlijk van verschillen.

Bamboe is voor panda’s de voornaamste voedselbron en ze zijn minstens 12 uur per dag bezig met eten. Dat moeten ze ook wel, want bamboe is arm aan voedingsstoffen, en dus eten ze er wel 18 kg per dag van. Een van de redenen waarom panda’s zo’n beperkte habitat hebben is dat ze alleen bepaalde soorten bamboe eten die alleen in hun woongebieden voorkomen.

Hoe lang panda’s in het wild leven, is niet bekend, maar panda’s in gevangenschap leven 14 à 20 jaar. Het vrouwtje begint jon-gen te krijgen als ze zes of zeven jaar oud is en werpt doorgaans slechts een of twee jongen. Het gemiddelde gewicht van een pasgeboren panda is slechts 100 g, vergeleken met de 150 kg die zijn moeder weegt. Het pasgeboren jong is volkomen hulpe-loos; het heeft geen bontvacht en kan zijn ogen niet opendoen, en zal de eerste paar maanden volkomen afhankelijk zijn van zijn moeder.

Het aantal panda’s dat tegenwoordig in het wild leeft is onbekend, maar volgens schattingen bedraagt het niet meer dan duizend. De Chinese regering heeft wetten ingevoerd en conserveringsprojecten gefinancierd om de panda’s te beschermen. Er zijn fokcentra en onderzoeksstations opgezet en nog altijd zijn er studies gaande naar manieren om de soort te beschermen. In 1961 maakte het Wereldnatuurfonds de panda tot zijn symbool om de aandacht te vestigen op de problemen van het wereldnatuurbehoud.

10 prachtige bestemmingen in China