China

Swipe

Ming (1368-1644)

Na de val van de turbulente Yuan-dynastie stichtte Zhu Yuanzhang, van oorsprong een arme boer, de Ming-dynastie. Zijn bewind was dat van een standaard bureaucratie met een sterk centraal gezag. Het had een autocratisch karakter, waarbij de geleerden onder zware censuur stonden en de culturele vrijheid beperkt werd. Die cultuur maakte een liberale wederopbloei door toen keizer Yongle de Drakentroon besteeg. Tijdens zijn regering werd de Grote Encyclopedie van de Yongle Periode (yonglè dàdian), een enorme encyclopedie, samengesteld. Om de grensverdediging in het noorden te versterken verplaatste hij zijn hoofdstad van Nanjing naar Beijing, dat ook zijn machtsbasis was. Tijdens zijn regering bereikten de Ming hun grootste expansie – in deze tijd maakte Zheng He zijn reizen naar Zuidoost-Azië, India en Afrika.

Onder de Ming bloeide de handel, de handel met het buitenland nam toe en kooplui begonnen lokale handelsverenigingen te vormen – Anhui kooplui in het zuiden en Shanxi kooplui in het noorden. Tijdens de latere Ming kwamen productiemethoden op die veel weg hadden van die van een vroegkapitalistische maatschappij, in het bijzonder bij de productie van handwerkartikelen, en naarmate er nieuwe zeehandelsroutes werden geopend, kwamen er meer en meer handelscontacten met Europese landen tot stand.

Tijdens de late Ming introduceerden westerse missionarissen het christendom en wetenschappelijke inzichten in China. Matteo Ricci, een Italiaanse missionaris uit de orde der jezuïeten, werd een invloedrijk man aan het Ming-hof en een goede vriend van de keizer.

Gedurende de laatste jaren van de Ming-dynastie ontstonden er boerenopstanden. De grootste daarvan werd geleid door Li Zicheng. Hoewel hij de Ming ten val wist te brengen, slaagde hij er niet in China te verenigen. Mantsjoe-troepen uit het noordoosten van China waren begonnen het Ming-rijk binnen te dringen, en in 1644 versloegen zij Li Zichengs ongedisciplineerde leger in Beijing. Na hun overwinning in Beijing en na het uitroepen van de Qing-dynastie begonnen ze met de langzame verovering van de rest van het Ming-rijk.

10 prachtige bestemmingen in China