China

Swipe

Shang (17e-11e eeuw v.Chr.)

Volgens historische teksten regeerden de Xia 471 jaar lang en werden zij opgevolgd door de Shang-dynastie. De machtsbasis van de Shang lag in het gebied dat thans de provincies Henan, Hebei en Shandong omvat. Overblijfselen uit de tijd van de Shang-dynastie, de Yin-ruïnes, zijn door archeologen ontdekt bij het dorp Xiaotun in de provincie Henan. Hier groeven ze talrijke schildpadschilden en dierenbeenderen op waarin orakelschrift (jiaguwén) was gegrift, de voorloper van de moderne Chinese karakters. Deze beenderen, ook orakelbeenderen genoemd, werden in ceremoniën gebruikt waarin men de toekomst probeerde te voorspellen. Er zijn alledaagse vragen gevonden zoals wat gunstige dagen waren voor belangrijke gebeurtenissen, wat iemand het beste kon doen en wanneer men met oogsten moest beginnen. Deze beenderen hebben veel informatie over het dagelijks leven van de mensen in de Shang-tijd opgeleverd.

Ook is er een aanzienlijke hoeveelheid bronzen voorwerpen opgegraven, waarvan de bekendste de rechthoekige simuwu ding (sîmuwù dàfïngding) is. Deze ding (bronsvat), zo genoemd naar de erin gekraste karakters, is 133 cm hoog en weegt 875 kg. De simuwu is een indrukwekkend stuk werk – voor het gieten van zulke stukken waren aanzienlijke technologische vaardigheden vereist. In veel van de bronzen voorwerpen uit de Shang-tijd zijn karakters en versieringen aangebracht. De laatste zijn gewoonlijk gebaseerd op animalistische motieven; een motief dat bijzonder veel voorkomt is de opengeklapte dierstijl of taotie (tïotiè), een mythisch monster.

10 prachtige bestemmingen in China