China

Swipe

Sui (581-618)

Na meer dan 400 jaar van verdeeldheid verenigde de Sui-dynastie China in 581, maar ze duurde maar 38 jaar. Tijdens de korte rege-ring van deze dynastie werd veel tot stand gebracht – een volkstelling, hervorming van het uit zijn krachten gegroeide regionale bestuursstelsel, en consolidatie van de zuidelijke gebieden. Een van de belangrijkste erfenissen van de Sui was de aanleg van het Grote Kanaal (dàyùnhé), dat Huangzhou in het zuiden met Beijing in het noorden verbond. Het netwerk van kanalen bevorderde en verbeterde de economische en culturele uitwisseling tussen het zuiden en het noorden en zou van grote invloed zijn op China’s ontwikkeling. De val van de Sui-dynastie kwam met diverse militaire expedities tegen Korea. Deze rampzalige oorlogen waren onbetaalbaar duur en brachten het regime tot een bankroet. Overal op het land braken boerenopstanden uit en Li Yuan, een minister in de Sui-regering, maakte een einde aan de Sui-dynastie toen hij de Tang-dynastie stichtte.

10 prachtige bestemmingen in China