China

Swipe

Yuan (1206-1368)

In het begin van de 13e eeuw verenigde Dzjengis Khan (Chéngjísîhán), de Mongoolse prins Timüjin (in het Chinees Tie Mùzhên), de twistende Mongoolse stammen en creëerde de meest gevreesde oorlogsmachine ter wereld. In één lange veroveringstocht door Azië en Oost-Europa schiep hij het grootste rijk dat de wereld ooit aanschouwd heeft. Na de Jin-dynastie in het noorden van China, en de overblijfselen van de Song in het zuiden te hebben weggevaagd, stichtte Dzjengis’ kleinzoon Koeblai Khan (hùbìliè) in 1271 officieel de Yuan-dynastie, waarbij hij de Chinese bureaucratie overnam. De Mongolen gingen niet zachtzinnig met de Han-Chinezen om, dus toen de dynastie de eerste tekenen van verzwakking toonde, braken er opstanden uit.

Ondanks haar wreedheid kon de Yuan-dynastie dankzij de grote omvang van haar grondgebied bogen op aanzienlijke culturele kruisbestuiving. De Yuan-heersers stonden bekend om hun snelle verwelkoming van nieuwe ideeën en buitenlandse experts als die hun rijk ten goede konden komen, ongeacht of die experts hun diensten nu vrijwillig aanboden of niet. Er werden uitgebreide handelsroutes geopend, en het zou tijdens de Yuan-dynastie zijn geweest dat Marco Polo China bezocht.

10 prachtige bestemmingen in China