Cuba

Swipe

Kunst en cultuur

Direct na de revolutie nam de regering Castro niet alleen de educatieve, maar óók de culturele ontwikkeling van de Cubanen met kracht ter hand. Overal in het land werden voor dit laatste doel Casas de la Cultura, cultuurhuizen, gesticht, waar men gratis cursussen kon volgen die een inzicht gaven in de cultuur van het land, waar tentoonstellingen werden georganiseerd en lezingen werden gehouden op het gebied van kunst en wetenschap.

Ook verscheen in elke plaats van enige betekenis een Casa de la Trova, letterlijk te vertalen als balladehuis, waar musici terecht konden om te oefenen en waar muziekuitvoeringen werden gegeven. Elke toerist die op Cuba rondreist komt met deze fenomenen in aanraking. Het aantal musea werd verveelvoudigd en bezoeken aan musea behoren tot het vaste lesrooster van elke school vanaf de eerste klas. Hierna vindt u in vogelvlucht wat kerngegevens over het culturele leven op Cuba.

10 prachtige bestemmingen in Cuba