Cuba

Swipe

Musea

Cuba telt ongeveer 250 belangrijke musea, verzamelingen die in kleinere steden en dorpen worden tentoongesteld en de plaats- en streekgebonden musea dus niet meegerekend. Vóór de revolutie was het aantal musea op de vingers van twee handen te tellen. Tot de musea behoort een aantal dat slechts de geschiedenis in het algemeen en die van de revolutie in het bijzonder belicht. Dat gebeurt op een tamelijk eenzijdige manier, soms bijna geromantiseerd.

Overigens heeft elk museum wel een afdeling waar zich herinneringen aan de revolutie bevinden. Niettemin zijn er veel musea die ook om andere redenen interessant genoemd mogen worden. Havana herbergt er enkele van, maar ook in andere steden, zoals Trinidad, kan men veel wijzer worden over het leven van de Cubanen door de eeuwen heen. Het aantal musea dat een behoorlijk inzicht geeft in de pre-Columbiaanse tijd is beperkt en bevindt zich over het algemeen in het oostelijke gedeelte van het land, in en rond Baracoa.

Hoewel het bepaald niet zo is dat je, als je één museum bezocht hebt, ze allemáál gezien hebt, valt het toch op dat veel musea voorwerpen herbergen uit de koloniale tijd. Enige selectie vooraf bij de keus van de te bezoeken musea is dan ook aan te raden.

De meeste musea zijn op maandag gesloten. Ze berekenen een toegangsprijs van CUC 1-5. Wilt u fotograferen, dan moet u daar meestal CUC 1 extra voor betalen, soms CUC 2. Voor het maken van video-opnamen moet u CUC 3 tot 5 extra neertellen.

10 prachtige bestemmingen in Cuba