Denemarken

Swipe

Fauna

De wildstand in Denemarken is in de afgelopen eeuw sterk teruggelopen. Er is helaas een lange lijst met bedreigde diersoorten. Kleine rovers zoals de marter, das, vos en otter zijn nog nauwelijks te vinden. Ook de kikkers en padden verliezen langzaamaan hun broedplaatsen.

In beschermde wildparken leven nog wel verschillende soorten herten en reeën, en in de duingebieden scharrelen hazen, konijnen, patrijzen en fazanten. Onder de circa 400 Deense vogelsoorten bevinden zich vooral veel ganzen, eenden, meerkoeten en duiven. In de vele rivieren, beken en meren kan gevist worden op forel, sneep, baars en snoek. Zeevissers vangen kabeljauw, geep, zeeforel, koolvis, griet en haring.

Milieubescherming

Denemarken heeft een strenge milieuwetgeving. Er is veel aandacht voor alternatieve energiebronnen, vooral windenergie, er zijn belastingen op brandstofconsumptie en strikte regels voor afvalverwerking met als uitgangspunt het principe van 'de vervuiler betaalt'.

10 prachtige bestemmingen in Denemarken