Denemarken

Swipe

Flora

Denemarken is laaggelegen (de hoogste heuvel is 173 m) maar heeft een afwisselend, glooiend landschap met akkers, weilanden, knalgele koolzaadvelden, boomgaarden en bossen.

Karakteristiek is de enorm lange kustlijn van 7500 km. De kusten lijken wel wat op die van Nederland met zandstranden, wadden en duinen. De oostkust van Jutland heeft goed bevaarbare fjorden met diep ingesneden, beboste inhammen maar lang niet zo steil als die in Noorwegen. In het noorden en noordwesten van Jutland ontstonden als gevolg van de slechte afwatering uitgestrekte hoogveenmoerassen.

Veel bossen

Verspreid over het hele land liggen vele kleine en grote zwerfstenen, overblijfselen van verschillende ijstijden. In een ver verleden was bijna heel Denemarken bedekt met bos. Dit valt nog af te lezen aan de vele oude plaatsnamen die eindigen op -skov (bos). De bossen moesten plaatsmaken voor landbouwgronden zodat de oorspronkelijke eikenwouden bijna geheel verdwenen. Nu bestaat nog zo'n 12% van het landoppervlak uit bos. Dit percentage groeit wel gestaag want de bossen worden goed beschermd en voortdurend uitgebreid.

De groene beuk is de nationale boom van Denemarken. Andere veel voorkomende bomen zijn berken, olmen, hazelaars, esdoorns, dennen, sparren, espen, lindes en kastanjes. Denemarkens grootste aaneengesloten bosgebied (85 km2) ligt rond Silkeborg in Midden-Jutland. Ook in Jutland ligt het natuurgebied van Rold Skov, een groot (naald)woud waarbinnen zich het enige nationale park van het land bevindt: Rebild Nationaal Park.

10 prachtige bestemmingen in Denemarken