Filipijnen

Swipe

Natuurbescherming op de Filippijnen

In het voorafgaande hebt u verscheidene malen kunnen lezen dat de Filippijnse natuur van verschillende kanten bedreigd wordt. Grote problemen zijn vooral de inkrimping van natuurlijke biotopen (oerwouden, mangrovemoerassen, koraalriffen) als gevolg van overexploitatie en de verschillende vormen van milieuvervuiling (stedelijk en industrieel afval, bestrijdingsmiddelen). Teneinde resterende gebieden die min of meer nog in een oorspronkelijke staat verkeren te behouden is natuurbescherming absoluut noodzakelijk.

De lokale bewustwording wat betreft natuurbehoud en milieubeheer is helaas nog weinig ontwikkeld en dat is ook niet zo verwonderlijk in een land waar een groot deel van de bevolking in armoede leeft. Men heeft wel wat anders aan het hoofd dan zich druk te maken om de natuur. De Haribon Foundation is de landelijke organisatie die zich bezighoudt met natuurbeschermingsprojecten. In het tijdschrift 'Haring Ibon', dat vier maal per jaar verschijnt, worden artikelen gepubliceerd over onderzoekprogramma's en dergelijke. Er bevinden zich op de Filippijnen tientallen natuurgebieden met een bepaalde beschermingsstatus, variërend van nationaal recreatiegebied tot strikt reservaat. Helaas wordt de bescherming in deze gebieden in de praktijk lang niet altijd nageleefd. Stroperij en illegale houtkap komen bijvoorbeeld regelmatig voor binnen reservaten. De voor de toerist meest interessante natuurgebieden zijn de grotere nationale parken. De voorzieningen voor toeristen zijn over het algemeen beperkt, maar het feit dat er geen sprake is van massatoerisme heeft natuurlijk ook zijn charme.

10 prachtige bestemmingen in Filipijnen