Filipijnen

Swipe

Contacten

West-Europese toeristen worden op de Filippijnen meestal vriendelijk bejegend, tenzij men zich arrogant en betweterig opstelt. Over het algemeen maakt men op de Filippijnen makkelijker contact dan in Europese landen. Men is gauw geneigd een praatje te maken en de reiziger vragen te stellen over het land van herkomst, over de verdere reisplannen en over de ervaringen op de Filippijnen. Hierbij is het natuurlijk zaak vooral positieve aspecten te benadrukken en voorzichtig te zijn met kritiek, daar de vragensteller anders in verlegenheid wordt gebracht. Confronterende en beledigende opmerkingen worden absoluut niet gewaardeerd, vooral als ze in het openbaar worden geuit. Wanneer iets niet naar wens verloopt (bijvoorbeeld vertraging tijdens het reizen met openbaar vervoer), probeer daar dan soepel mee om te gaan. Het tonen van irritatie en boosheid heeft een averechts effect. Gezichtsverlies (‘hiya’ = schaamte) telt voor de meeste Filipino’s zwaarder dan voor West-Europeanen.

10 prachtige bestemmingen in Filipijnen