Finland

Swipe

Boreaal naaldbos (taiga)

De boreale naaldbossen liggen als een aaneengesloten gordel rond de noordpool. Men duidt deze zone ook wel aan met de Russische naam ‘taiga’. De boreale naaldbossen bedekken bijna 70% van Finland en bestaan voor het grootste deel uit fijnsparren, grove dennen, en ‘eilanden’ van berken, lijsterbesssen en elzen. De meest voorkomende boom, de fijnspar (Picea abies) heeft naar het noorden toe als aanpassing aan de grote winterse sneeuwmassa’s een kenmerkende slanke kandelaarvorm ontwikkeld. De naaldbossen van Finland hebben doorgaans een ondergroei van heide, mossen, rendiermos en bessen. Vooral de bosbessen en veenbessen zijn karakteristiek voor de dennenbossen. Slechts een klein deel (3%) van de Finse bossen is nog oerbos. Het grootste deel van alle bossen wordt commercieel beheerd voor de houtproductie. Het boreale naaldbos wordt in Finland onderbroken door meren, rivieren en grote veenmoerassen. In deze moerassen groeien vooral veenmos, wollegras, maar ook zeldzame planten als zonnedauw, en in Lapland de heerlijke Lakka of kruipbraam. Naar het noorden toe, en in de berggebieden gaan de naaldbossen over in berkenbossen. De noordgrens voor dennen en sparren ligt niet gelijk, zodat de noordelijkste naaldbossen uitsluitend uit grove den bestaan.

10 prachtige bestemmingen in Finland