Finland

Swipe

Toendra en alpiene zone

Op de Finse bergketens die boven de boomgrens uitsteken, waar de gemiddelde temperatuur ‘s zomers niet hoger is dan 10° C, bevinden we ons in de arctische of alpiene klimaatzone en rest slechts kale toendra. Door koude, harde wind en bevroren bodems kunnen diepwortelende planten er niet overleven en groeien er alleen dwergstruiken, grassen, mossen en korstmossen. Een bijzonder korstmos is het rendiermos, dat – de naam zegt het al – in de winter belangrijk voer is voor de rendieren. In de bergen zien we van laag naar hoog op korte afstand de opeenvolging van naaldbos - berkenbos - toendra (een zonering die we in Lapland over honderden kilometers van zuid naar noord ook zien). In de onderste alpiene zone groeien nog dwergberken, wollige wilgen, bosbessen, lappenroosjes en andere kruiden. De middelste alpiene zone kent slechts lage begroeiingen van heide, dwergwilgen (10 cm hoog) en grassen. De bovenste alpiene zone is een rotswoestijn en alleen nog het domein van de mossen en korstmossen en taaie alpiene planten als zilverwortel, stengelloze silene en gletsjerranonkel.

10 prachtige bestemmingen in Finland