Finland

Swipe

Prehistorie

Het noorden van Europa wordt al duizenden jaren door mensen bewoond. Aan het eind van de laatste ijstijd, circa 10.000 jaar geleden, werd het grootste deel van Finland weer ijsvrij en ontstonden uitgestrekte bossen, rijk aan dieren. Prehistorische vondsten in Noord-Finland wijzen erop dat mensen tussen 8000 en 6000 jaar geleden dit gebied binnentrokken. In de steentijd (tot 1800 v. Chr.) moeten in heel Finland kleine groepjes mensen geleefd hebben, in gemeenschappen of families van maximaal 25 personen. De mensen waren semi-sedentair, woonden in tenten of plaggenhutten en lieten weinig sporen na in het landschap. Maar toch zijn er op tal van plaatsen overblijfselen gevonden in de vorm van vuurplaatsen, resten van plaggenhutten, gebruiksvoorwerpen, steenschilfers en speerpunten.

De Saamibevolking

Uit de assimilatie van diverse bevolkingsgroepen ontstond tegen het begin van onze jaartelling de Saamibevolking, met een eigen taal en cultuur. De Samen bewoonden het hele huidige Finland tot de kust van de Arctische Oceaan en Witte Zee en verspreidde zich tot in Midden-Zweden. Later trokken nomadische volken uit de Baltische gebieden en Rusland het zuiden van Finland binnen en vestigden zich in Zuidelijk Finland en Karelië.

10 prachtige bestemmingen in Finland