Finland

Swipe

Noorderlicht

In de donkere nachten van het najaar en de winter is regelmatig het noorderlicht of poollicht te zien, een prachtig bewegend lichtfenomeen, dat ontstaat doordat elektrisch geladen deeltjes van de zonnewind met grote snelheid in de aardatmosfeer terechtkomen en daar botsen met atomen en moleculen. De naam noorderlicht, aurora borealis, is afgeleid van de Latijnse woorden ‘Aurora’, de godin van de dageraad en Borealis, ‘noordelijk’. Ook het Saamiwoord voor noorderlicht, guovsahas, houdt verband met de dageraad. Het dramatische lichteffect van het noorderlicht zorgde bij natuurvolken in het poolgebied voor tal van mythen en legenden. De Finnen noemden het revontulet, ‘vossenvuur’, wat voortkomt uit de legende dat het noorderlicht afkomstig was van vier enorme vossen die over de toendra renden en met hun zwaaiende staarten vonken de hemel in spatten.

10 prachtige bestemmingen in Finland